Projektleder-netværk rettet mod it-profiler

Hvor bevæger projektledelse sig hen? Hvad er de nyeste trends og værktøjer? Og hvad er projektlederens rolle i virksomhedens digitale transformation? Vi har spurgt Anne-Mette Skovlund fra DTU, hvilken værdi hun får ud af sit medlemskab af netværksgruppen Program- og projektledelse.

Hvor slår du dine folder, når du ikke deltager i netværksmøder hos Dansk IT?

- Jeg er it-projektleder på DTU i Koncern IT. Her arbejder jeg primært med udvikling af it-systemer til DTU´s institutter.

Hvor længe har du været medlem af netværksgruppen, og hvorfor blev du medlem?

- Jeg har været medlem i omkring fire år. Jeg var netop blevet ansat på DTU, og jeg kendte en del til Dansk IT fra min tidligere arbejdsplads, hvor jeg syntes, at I havde mange spændende kurser og konferencer. Og så opdagede jeg denne netværksgruppe, som jeg syntes, var meget relevant at blive medlem af, da den netop var rettet mod it-projektledere og derfor beskæftigede sig med digitalisering. 
 

Hvilke forventninger havde du til dit medlemskab?

- Jeg havde et ønske og en forventning om at mødes med andre projektledere, som kunne give mig sparring, og jeg kunne høre, hvad der rør sig forskellige steder. Jeg havde et behov for at få indsigt i nye trends og teknologier for på den måde at sikre, at jeg som projektleder følger med i tiden og bruger den nyeste viden i mit arbejde.

Mere om PP 

Lever netværksgruppen så op til dine forventninger?

- Ja, det synes jeg. Jeg efterspurgte i sin tid et forum til at mødes med andre it-projektledere. Og det gør jeg jo her. Jeg får inspiration og indsigt i nye trends, og hvad de nye buzzwords er. Og så kan jeg selv vurdere, om det er en trend eller et værktøj, som mine kolleger og jeg skal dyrke lidt mere. Vi fik på et tidspunkt præsenteret et rammeværk kaldet half Double. Det var virkelig relevant for DTU, så det tog jeg med retur til mine kollegaer, så vi kunne dyrke det mere.

- Vi er samtidig gode i gruppen til at være ærlige og til at fortælle, hvad der rør sig ude hos os. Vi har skabt et fortroligt rum, så vi kan tage nogle emner op, som fylder for os, og som vi ønsker at diskutere eller få noget feedback på. Vi er samtidig gode til at vise projekter, som vi også er stolte af, og som resten af gruppen kan bruge til inspiration. 

Hvordan foregår et netværksmøde hos jer?

- Vi afholder kun halvdagsmøder, og det er jeg glad for. At skulle hive en hel dag ud af kalenderen kan være en udfordring for mange. Men vi mødes kl. 12.00 og starter med frokost samtidig med, at vi kører en bordet rundt, hvor vi hver især fortæller, hvad der optager os i øjeblikket. For eksempel særlige udfordringer eller noget arbejde, som vi særligt fokuserer på. Så er vi opdaterede omkring hinandens arbejdsopgaver, og vi ved, at der er nogle, man kan gå til, hvis man har et fælles spørgsmål eller udfordring. Derefter har vi to til tre faglige oplæg. Ofte er det en af os selv, som præsenterer, og så kommer der en udefra, som kommer og giver et oplæg. Inden vi takker af for dagen, kigger vi på vores emneliste og opdaterer den og drøfter, hvad vi skal kigge nærmere på til næste møde.

Så I beslutter selv, hvilke emner I har på agendaen til møderne?

- Ja, vi beslutter i fællesskab, hvilket emne vi skal se nærmere på til næste møde. Det er så oftest facilitator, som kontakter oplægsholdere og sammensætter programmet. Men vi er med til at beslutte, hvad vi gerne vil blive klogere på. 

I er jo nogle travle mennesker. Hvordan sikrer du din deltagelse i netværksmøderne?

- I sidste ende er det jo en beslutning, som man selv tager. Mødedatoerne er planlagt et helt år i forvejen, så de ligger jo i kalenderen. Så handler det om at passe på dem og respektere, at de dage er afsat til netværksmøder. Det er jo faktisk kun en halv dag, som du skal afsætte. Jeg kan da sagtens tænke, at jeg faktisk ikke har tid til at deltage i et møde. Men jeg synes, at det er givet godt ud, og jeg får altid noget tilbage, som jeg kan bruge. 

Hvilken værdi har DTU fået ud af dit medlemskab?

- De har en medarbejder, som engagerer sig i sin rolle, og som bliver holdt ajour om sit faglige emne. De har en medarbejder, som får ny inspiration og indsigt flere gange om året. De har en medarbejder, som har et fagligt netværk, jeg kan trække på, hvis det skulle blive nødvendigt med sparring og erfaringer. Og endelig har de en medarbejder, som får ny energi af at deltage i møderne.

- I min optik handler medlemskab af en netværksgruppe eller deltagelse i kurser og konferencer om medarbejdertrivsel. For det er jo en anerkendelse, at du får lov til at udvikle dig og komme ud og mødes med andre. Og så er det vel også kun en fordel, at en leder oplever, at ens medarbejdere er engagerede i jobbet og gerne vil blive dygtigere og klogere. Så det skal man som leder bakke op om og motivere til, hvis du spørger mig.

Du har jo været en del af gruppen i flere år. Hvorfor er det stadig relevant at tale om projektledelse i 2021 og 2022?

- Der sker hele tiden ny udvikling inden for projektledelse. Organisationsformer bliver anderledes, hvorfor projektlederrollen også ændrer sig. Tidligere uddelegerede projektlederen arbejdsopgaverne og havde det store overblik og styr på økonomien. Nu er man mere inddragende, og man skal facilitere styregruppen og projektmedarbejderne og sikre, at de kommer i mål med deres opgaver. Man skal derfor være mere lyttende og inddragende end før i tiden.

- Samtidig forestiller jeg mig også, at det er vigtigt, at vi projektledere er med på vognen og sikrer os, at vi får stillet de rigtige spørgsmål og vinklet projektet i den rigtige retning, når det handler om den digitale transformation.

Hvis man nu er interesseret i jeres netværksgruppe, er der så noget, man skal vide på forhånd?”

- Du kommer til at være en del af en faglig netværksgruppe bestående af profiler fra både det offentlige og private. Du kommer til at deltage i møder med spændende og powerfulde oplægsholdere, som kan give dig noget inspiration. Og så skal du være mere end velkommen som medlem.

Scrum og agile practices

Scrum og Agile Practices

I netværksgruppen Scrum og agile practices får du konkret sparring, ny viden og inspiration til dit videre arbejde.
Program og projektledelse

Program og projektledelse

Netværksgruppen nørder ledelse, gevinstrealisering og forandringer igennem faglig dialog med konkrete afsæt.