Din hverdag er din forberedelse

Medlemsportræt: Gitte Mathiasson har altid været interesseret i dataetik. Derfor har hun både siddet i Dansk IT´s arbejdsgruppe for dataetik, og i dag er hun medlem af netværksgruppen Persondatabeskyttelse i praksis. Her bliver hun både holdt ajour med nye regler og myndighedskrav men samtidig får mulighed for at drøfte de etiske overvejelser bag dataansvarlighed.

Du kan sikkert stadig huske panikken, som opstod i mange virksomheder op til d. 25. maj 2018, hvor Databeskyttelsesforordningen trådte i kræft.
I dag har vi haft retningslinjerne i over tre år, og bogstaverne G D P R giver ikke samme svedperler på panden som tidligere – i hvert fald ikke hos de fleste. Så hvorfor er det stadig relevant at mødes med andre dataansvarlige og drøfte værktøjer, metoder og erfaringer om persondatabeskyttelse?

- Det er stadig relevant, at vi passer på hinandens data. Det er om muligt endnu mere relevant, end det var før. Vi er jo dødnaive, når det gælder databrug. Vi er i ubetrådt land, som kun bliver større og mere kompleks, som tiden går. Vi har set eksempler på, hvor meget data er værd rent økonomisk. Og selvom vi ved, at data har økonomisk værdi, ved vi egentlig ikke, hvad vores data bliver brugt til og af hvem. Jeg siger tit, at hvis vi byggede veje og broer, som vi behandler vores data, så ville vi alle sammen være faldet ned i store huller. For det er så skrøbeligt. Vi har talt meget om regler, men nu handler det mere om implementeringen og om den forandring, den skal give.

Gitte Mathiasson er COO i den lille it-virksomhed, Hoej.dk, som laver mindesider og dødsannoncer. En virksomhed, der har eksisteret næsten siden internettets begyndelse, og som har været en first-mover inden for digitale løsninger. Men også en virksomhed hvor beskyttelse af kundernes data er enormt vigtigt og essentielt, så Gitte og hendes kollegaer viser, at virksomheden ikke bare overholder de gældende regler, men også respekterer opgaven med at passe på folks data.

 

Faktaboks Gitte Mathiasson  

- Dataetik og persondatabeskyttelse har altid interesseret mig. Jeg har blandt andet siddet i Dansk IT´s arbejdsgruppe for dataetik, hvor vi udarbejdede guidelines for dataetik set fra forskellige perspektiver. Så da jeg blev mere involveret i min mands virksomhed, havde jeg brug for at blive en del af et forum, som fokuserede på GDPR-implementeringen, og derfor landede jeg i Dansk IT´s netværksgruppe Persondatabeskyttelse i praksis, fortæller Gitte og fortsætter,  

- Jeg har flere forskellige roller i vores virksomhed, da jeg både er involveret i det operationelle og det strategiske. Så jeg havde et behov for at tale med ligesindede, som havde den samme interesse for dataetik og datasikkerhed, som jeg har, men også et sted hvor jeg kunne drøfte udfordringer, muligheder og retningslinjer. Det får jeg i denne netværksgruppe. Der sidder konsulenter, jurister og andre som arbejder med dette område til dagligt. Så vi får en masse forskellige vinkler på løsninger, udfordringer og erfaringerne. Og det giver stor gevinst for mig.

En nørdet netværksgruppe

Netværksgruppen Persondatabeskyttelse i praksis mødes fire gange om året i København. Her bliver der drøftet nye regler – både danske og internationale – metoder, værktøjer og erfaringer med forskellige udfordringer, som medlemmerne møder i deres hverdag.

- Vi er en meget dedikeret netværksgruppe, som er interesseret i at blive klogere og dygtigere. Hvordan kan vi håndtere det ansvar, som vi sidder med, der hvor vi sidder? Hvordan formidler jeg min viden videre til kollegaer, som ikke aner noget som helst om dette emne og dets retningslinjer? Hvordan sikrer jeg, at mine medarbejdere arbejder ud fra privacy by design og tænker datasikkerhed ind, når de koder? Hvordan kan min virksomhed brande sig på, at vi overholder alle gængse retningslinjer? Der er rigtig mange lag, når vi taler om datasikkerhed og dataetik. Så vi kan godt kaldes en lidt nørdet gruppe mennesker, fordi vi alle sammen er meget opmærksomme på lige præcis dette område og dyrker det til hverdag og selvfølgelig til netværksmøderne.

Når netværksmedlemmerne mødes, bliver de ofte præsenteret for en ny case, nye regler eller et nyt værktøj. Men der er også sat god tid af til, at medlemmerne kan præsentere en specifik udfordring eller problem, som de gerne vil have de andre medlemmers take på. Og så kan medlemmerne jo altid række ud til hinanden mellem møderne.

- Det virker altid godt at have de uformelle snakke i pauserne i løbet af et møde. Så kan man dykke ned i nogle specifikke spørgsmål eller udfordringer, som man ved, at et andet medlem kan hjælpe med eller sparre på. Det er også min oplevelse, at medlemmerne tager fat i hinanden mellem møderne, hvis de ved, at et andet medlem kan hjælpe dem med et specifikt problem.

Det er dit ansvar at få udbytte og værdi af netværksmøderne

Gitte sætter stor pris på netværksfacilitatorerne, som har fingeren på pulsen, hvad angår nye regler, myndighedskrav, og hvordan Gitte imødekommer disse.
Derfor mener Gitte også, at du som netværksmedlem selv har et ansvar for at få værdi med hjem fra møderne og få det forankret i din hverdag.

- Alle os medlemmer har vores dagligdag i det her felt, og vi har det helt under huden. Så kan vi både have nogle overordnet filosofiske drøftelser og blikke på tingene, men vi har også meget hands on diskussioner om, hvordan vi konkret håndterer de forskellige regler og krav i forhold til, om man sidder i et lille sted som jeg eller i en stor virksomhed eller offentligt sted, hvor der er nogle andre udfordringer. Men alle ved noget om GDPR. Alle ved noget om databeskyttelse. Alle ved noget og har en interesse i at blive dygtigere.

- Der er derfor ikke nogen forberedelse til møderne, fordi din hverdag er din forberedelse. Du møder nogle mennesker, som har den samme hverdag som dig. Det, som du skal forberede dig på, er, at du både skal kunne tale og lytte til møderne, og du skal være klar på at åbne op for, at tingene måske ikke er, som du tror, at de er. Og at du selv har et ansvar for at kigge på dine udfordringer og tænke ”Okay, hvad betyder det for, hvordan vi gør tingene, eller hvordan vi skal til at løse den her opgave.” Så får du mest værdi og udbytte af netværksmøderne, afslutter Gitte Matthiasen. 

 

Faktaboks GDPR netværk

Netværksgrupper - Stærke relationer, sparring og ny viden

Artikel - Tirsdag - d. 5-1-2016

Netværksgrupper

Dansk IT driver it-faglige netværksgrupper, hvor stærke relationer, sparring og ny viden er til værdi for både dig og din organisation.
Persondatabeskyttelse i praksis

Indhold - Tirsdag - d. 26-1-2021

Persondatabeskyttelse i praksis

Du bliver en del af et fortroligt forum, som har fokus på både de juridiske aspekter og praktisk implementering.