Få andres erfaringer og undgå samme fejl

I netværksgruppen Offentlig digitalisering øst er det både de tekniske tunge diskussioner og de mere generaliserede drøfter, der bliver delt til netværksmøderne. Det giver netværksmedlemmerne indblik og forståelse for hele spekteret, hvilket giver stor værdi for både medlemmet og dets organisation, mener netværksfacilitator Cecile Christensen.

Cecile Christensen er en erfaren kvinde, når det drejer sig om offentlig digitalisering. Cecile var med til at lave borger.dk, hun har siddet i Digitaliseringsstyrelsen, hvor hun bl.a. har været ansvarlig for NemID og indtil for nyligt sad hun i Københavns Kommune som Digitaliserings- og Innovationschef, hvor hun bl.a. var involveret i drift, leverandørstyring og digitaliseringsløsninger.

Siden marts 2021 har hun varetaget stillingen som vicedirektør med ansvaret for digital transformation hos Det Kongelige Bibliotek.
Når hun ikke har travlt med overstående, er hun en del af programkomiteen bag Danmarks største konference om offentlig digitalisering, OffDig, som Dansk IT afholder.
Og så skulle man mene, at Ceciles tid var fyldt ud. Men rollen som netværksfacilitator for Dansk IT´s netværksgruppe Offentlig digitalisering øst varetager hun også.

- Da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at fungere som netværksfacilitator, tænkte jeg, at det kunne være sjovt og spændende, fordi der allerede sad folk i netværksgruppen, som jeg kendte andre steder fra. Så jeg vidste, at det var en gruppe, som var interessant at være sammen med fagligt, og det kunne give et andet udbytte at ses med disse mennesker i en anden kontekst, fortæller Cecile.

Netværksgruppen Offentlig digitalisering øst består af en bred palet af forskellige faglige profiler fra både det offentlige og det private erhvervsliv. Det giver differentierede drøftelser, indspark og oplæg til de fire årlige netværksmøder.

Cecile Christensen, Vicedirektør v. Det Kongelige Bibliotek. Facilitator for netværksgruppen, Offentlig digitalisering øst

- Vi har medlemmer fra både stat, kommune og leverandørsiden. Det betyder, at vi til netværksmøderne får et overblik over, hvad er foregår ude hos virksomhederne, og hvad er digitaliseringsdagsorden rundt omkring, hvilket er meget interessant for alle.

Teknisk tyngde vs. generalist viden

Udover at netværksgruppen består af profiler fra begge sider af bordet, er der også forskel på medlemmernes tekniske tyngde. Umiddelbart kunne man tro, at det gav en udfordring i planlægningen af oplæggene, så alle medlemmer får udbytte af deres deltagelse. Men ifølge Cecile har de vendt det til en fordel i netværksgruppen.

- Vi forsøger at veksle i oplæg og diskussioner, så der er noget for alle. Men diversiteten fungerer faktisk godt i praksis, da det betyder, at vi kommer hele vejen rundt om et givent emne. De tekniske tunge profiler i gruppen er gode til at forklare os andre, hvordan tingene rent teknisk fungerer og giver os en forståelse for dette. Samtidig kan vi andre så drøfte, hvordan man bedst implementerer eller får tingene til at fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt i hverdagen. På den måde får vi begge dele af spekteret med til møderne, forklarer Cecile og fortsætter,

- Det er jo interessant for alle at høre om, også selvom man ikke er teknisk anlagt, hvordan tingene fungerer, eller hvordan man arbejder med det i organisationen. Og så fortsætter snakken ofte i pausen i den ene eller anden retning, hvis vi ikke blev helt færdig i plenum. Det er jo netop det, netværksmøder kan.

Få andres erfaringer og undgå de samme fejl

Netværksmedlemmerne mødes fire gange om året – nogle møder er heldagsmøder. Andre er halvdags. Til nogle møder har Cecile inviteret en ekstern oplægsholder til at gøre medlemmerne klogere på et emne. Andre gange er det et medlem selv, som står for dagens faglige oplæg.

- Fordelen, ved at vi er en mindre gruppe, er, at det hele bliver lidt mere uformelt, og du kan stille spørgsmål og få en reel snak med oplægsholderen som ikke er muligt til konferencer. Det bliver en dialog og debat frem og tilbage. Ofte bliver oplægsholderen også inspireret af det, som netværksgruppen taler om, fortæller Cecile og fortsætter, 

- Andre gange er det et netværksmedlem, som fortæller om seneste status på et spændende projekt, som de har arbejdet med. Det kan for eksempel være en fra SKI eller ATP, som fortæller om, hvordan de arbejder med systemer.

Det er dog ikke udelukkende de faglige oplæg, som optager medlemmerne til netværksmøderne. Bordet rundt er om muligt et endnu vigtigere punkt på dagsorden.

- Vi har stort set altid en runde, hvor vi hører alle medlemmerne om, hvad der optager dem i øjeblikket. Det bliver en slags uformel debat, hvor der altid popper nogle ting op, som andre synes, er interessante at høre mere om, og som vi nogle gange dykker længere ned i.

Og så skal man ikke glemme pauserne og den ustruktureret del af et netværksmøde.

- Den uformelle del af netværksmøder er faktisk meget meget vigtigt. Det er i pausen, hvor du lige får snakket med et andet medlem, og du kan spørge mere ind til noget eller høre, om du lige kan gribe fat i ham eller hende i næste uge for at blive endnu klogere på et givent emne. En gang om året afslutter vi netværksmødet med en middag, og det synes medlemmerne, er rigtig hyggeligt. Det giver en værdi, som man ikke skal negligere. Det handler nemlig ikke om maden på tallerknerne eller vinen i glassene, men det er her, der bliver opbygget personlige relationer og endnu tættere netværk. Når man kender hinanden godt, så tør man at stille de lidt ”dumme” spørgsmål eller ringe til hinanden mellem møderne for at få hjælpe eller sparring.

En gang om året mødes netværksgruppen med Dansk IT´s anden netværksgruppe for Offentlig digitalisering, som sidder i Jylland, for at høre om, hvad der rør sig i den gruppe.

- Det plejer at være meget interessant at mødes på tværs af grupperne, for der kommer ofte nye problemstillinger op, som vi måske ikke har brugt tid på eller har haft øje på. Andre gange kan vi dog alle sidde nikkende og sige ”det er præcist det samme, som vi bøvler med hos os.” Og det er altid rart at få bekræftet, at man ikke sidder alene med sine udfordringer.

Dit indspark er lig dit udbytte

For Cecile er medlemskab af netværksgruppen kompetenceudvikling. Du får nemlig både ny viden, inspiration, sparring på dine konkrete udfordringer og så kan du tage de andre medlemmers erfaringer med hjem til dit eget skrivebord.

- Det er altid forskelligt hvem af os, der er på forkant. Så netværksmøderne er en rigtig god mulighed for at få sparret med ligesindede og få erfaringer, så man måske undgår at lave de samme fejl, hvis man er heldig. Det kan også være, at du har en konkret problemstilling, som du ønsker andres vinkler på. Så sidder der en hel netværksgruppe, som gerne vil hjælpe og sparre med dig.

Det kræver dog, at du er aktiv til netværksmøderne, hvis du skal have det store udbytte af et medlemskab.

- Netværksmøderne fungerer ikke, hvis du bare dukker op og læner dig tilbage til et foredrag og går bagefter. Du skal byde ind. Du skal deltage i diskussioner og drøftelser. Du skal sparre og dele ud af dine erfaringer – både de gode og de trælse. Du skal være med til at gøre de andre netværksmedlemmer bedre og dygtigere. Det er det, vi er her for.

Offentlig digitalisering er forretning

Selvom der har stået offentlig digitalisering på Ceciles agenda i mange år, er emnet bestemt ikke ved at være udvandet.

- Offentlig digitalisering har været spændende og relevant i mange år, og det fortsætter det med at være. Det fylder mere og mere. Før i tiden foregik it i it-afdelingen, men så er det stille og roligt kommet ind i forretningen, og nu er forretningen jo nærmest digitalisering. Før i tiden havde man digitaliseringsstrategi. I dag bør forretningsstrategien være digital. Man kan eller skal ikke undgå at tænke digitalisering, når man laver en ny lov eller løsning. Det er blevet en integreret del af forretningen, og vi har kæmpe potentialer for at få mest muligt udbytte, afslutter Cecile Christensen. 

Mere om Forandringsledelse

  • 4 årlige møder
  • Mødested: København 

 

Offentlig Digitalisering

Offentlig digitalisering

Hvordan digitaliserer du bedst? Hvad er samfundets behov? Hvad trender teknologisk? Dette og mere drøftes i netværksgruppen.