Offentlig digitalisering

Hvordan digitaliserer du bedst? Hvad er samfundets behov? Hvad trender teknologisk? Dette og mere drøftes i netværksgruppen.

Dit udbytte

Medlemsprofil

Program og kommende møder

Facilitatorer

Vigtige oplysninger

Cecile Christensen farve

Få andres erfaringer og undgå samme fejl

I netværksgruppen Offentlig digitalisering øst er det både de tekniske tunge diskussioner og de mere generaliserede drøfter, der bliver delt til netværksmøderne. Det giver netværksmedlemmerne indblik og forståelse for hele spekteret, hvilket giver stor værdi for både medlemmet og dets organisation, mener netværksfacilitator Cecile Christensen.

Jo travlere du får, jo mere ensporet bliver du

Faglig sparring, åndehul, vidensdeling, diversitet og debat af leverandør- og modtagerforhold. Det er udbyttet af Jacob Honorés medlemskab af netværksgruppen Offentlig digitalisering øst.