”I virkeligheden har du brug for at få afprøvet tingene i en it-verden”

It-arkitekturen er under konstant udvikling og forandring. Og som arkitekt har du brug for at kunne følge med i nye teknologiske trends og markedets udvikling. Netværksmøder giver dig faglig viden og fortrolig sparring blandt andre dygtige fagfæller.

- Arkitektur er jo mange forskellige ting, og begrebet arkitektur bliver brugt lidt i flæng. Det bliver både brugt, når vi taler om de enkelte løsninger, og hvordan man designer løsninger med arkitektur. Men vi taler også om arkitektur, når vi ser på, hvordan løsninger passer ind i en virksomheds portefølje af it-systemer. Og når vi så taler om Enterprise arkitektur, taler vi udover it-begreberne og taler faktisk lige så meget forretning, forretningsunderstørrelse og dialog med forretningen, som vi taler om it.

Forklaringen på overstående Enterprise-arkitekturs væsentlighed, er Olav Frølich. Han har været Management Konsulent gennem mange år, hvor han blandt andet har beskæftiget sig med Enterprise Arkitektur.

Olav Frølich, Director of Technology & Data, Valcon.
Facilitator for netværksgruppen Enterprise arkitektur.

- Enterprise Arkitektur-verdenen er samtidig under evig forandring. Den bliver påvirket af markedet, konkurrenter, strategier, teknologiske udviklinger, nye produkter og måden at anskue og bruge tingene på. Derfor er Enterprise arkitektur meget relevant men også en udfordring at forstå og følge med i. Og lige præcis derfor har mange EA´ere brug for at snakke med andre EA´ere og få sparring og indsigt i, hvor markedet og teknologien bevæger sig hen, og hvordan de kan anvende deres værktøjskasse, som også er under forandring.

Drøft og stil spørgsmål til oplægsholderen i et lukket forum

Olav får sin faglige inspiration, indsigt og sparring, når han fire gange om året tager Dansk IT-kasketten på og faciliterer netværksmøder inden for Enterprise arkitektur.

- Til netværksmøderne får du en fornemmelse af, hvad der rør sig inden for området. Både teknologisk men også hvad andre bakser med af udfordringer. Du er en del af et fortroligt forum, hvor du kan vende problemstillinger med eksterne dygtige fagfæller. Nogle gange kan det være en udfordring at vende ens problemer internt på arbejdspladsen. Det kan skyldes, at kollegaerne har en rolle i udfordringen, hvor de bliver påvirket af løsningen, eller det kan blot skyldes, at man sidder som ene mand og derfor ikke har nogle faglige kollegaer, man kan behandle udfordringerne med. Så er det nemmere med denne netværksgruppe, som ved, hvad du taler om, har faglige perspektiver og erfaringer samt ikke har nogle ”aktier” i deres løsningsforslag.

Udover fortrolige drøftelser står faglige oplæg også på netværksmødernes agendaer. Eksterne oplægsholdere fra for eksempel universitetsverden eller rådgivervirksomheder bliver inviteret til at gøre netværksgruppen klogere på forskellige emner.

- Det gode ved disse oplæg er, at det ikke er en envejskommunikation, hvor oplægsholder lirer en præsentation af og så lytter vi ligesom til en konference. Her kommer vi med input, stiller spørgsmål og er aktiv deltagende i oplæggene. Det giver et helt andet udbytte. 

Stimulerede medarbejdere er glade medarbejdere

For nogle kan det virke som et uoverskueligt projekt at hive fire halve dage ud af kalenderen for at deltage i netværksmøder. Og måske er det endnu mere uoverskueligt for ledere, at de skal undvære en medarbejder flere gange om året. Olav er dog ikke i tvivl om, at virksomhederne får stor gevinst ved at sende medarbejderne afsted.

- Som arbejdsgiver får du stimulerede medarbejdere retur efter møderne. Medarbejderne får adgang til ny viden og erfaringer, som de kan bruge i deres arbejde. Derudover er det jo også en måde at holde fast i den dygtige Enterprise arkitekt. At du som arbejdsgiver investerer i hans faglighed og sørger for, at han bliver stimuleret i en netværksgruppe, er en helt naturlig del af medarbejderens faglige udvikling og en måde at sige, at vi gerne vil have, at du gør dig dygtigere til gavn for både dig selv og virksomheden.

Teoretisk forståelse versus praktisk erfaring

Er du interesseret i netværksgruppen, skal du være klar på at byde ind til netværksmøderne og involvere dig i drøftelserne og oplæggene.

- Netværksgruppen består af videnstunge profiler fra både det private og offentlige samt fra rådgiver-verden. Og vi vil meget byde ind med de ting, vi ved noget om og søger ihærdigt efter viden om de ting, vi ikke ved noget om. Så vi mødes ud fra devisen om, at man skal være klar til at yde for at få udbytte, forklarer Olav og afslutter,

- Vi ved alle, at det ikke er nok at holde sig opdateret via artikler, bøger, kurser, konferencer, YouTube-videoer, og hvad der ellers findes derude. Du skal også have nogle af diskutere problemerne med, og du har brug for at få erfaring og afprøvet ting af i it-verden. I netværksgruppen får du så indsigt i, hvad du skal have for øje i morgen af tekniske udviklinger samt input til, hvordan du løser faglige udfordringer.

Mere om netværksgruppen EA

  • 4 årlige møder 08:30-13:00
  • Mødested: København

 

Enterprise arkitektur

Enterprise arkitektur vest

Netværksgruppen EA vest er for dig, som vil holdes ajour med udviklingen inden for EA, tools og best practices.
Enterprise arkitektur

Enterprise arkitektur

I netværksgruppen EA får du indsigt i nye teknologier og tools samt faglig sparring til gavn for dig og din organisation.
IT Arkitektur i praksis

It-arkitektur i praksis

Netværksgruppen arbejder ud fra præmissen, at der er en direkte linje fra kvaliteten på softwaren til virksomhedens resultat.