”Vores løsninger bliver ikke bedre end vores viden”

Portræt af netværksmedlem: Morten Winther sidder til dagligt som Enterprise arkitekt i Koncern IT i Københavns Kommune. Han blev netværksmedlem, fordi han ønskede at fordybe sig i en spændende og foranderlig verden samtidig med, at han blev holdt ajour med den nyeste viden og best practices i et fortroligt forum sammen med andre dygtige arkitekter.

Hvorfor er du medlem af en faglig netværksgruppe?

Jeg tror, at det er sundt af løfte blikket fra sit eget skrivebord og få udvidet sin horisont om, hvad andre arkitekter har af erfaringer og løsninger. Det giver værdi og inspiration, som du kan bruge i dit eget arbejde.

Samtidig ønsker jeg at holde mig ajour med, hvad der sker inden for Enterprise arkitekturen, fordi der både sker rigtig meget, og fordi det sker rigtig hurtigt. At kunne mødes med andre EA´ere og tale om fælles problemstillinger, udveksle erfaringer, meninger og holder og få input til ens udfordringer gør, at jeg kan udvikle mig og få inspiration til mit arbejde.

Så når vi mødes, får jeg indsigt i, hvordan andre griber problemstillinger an, som er meget lig med dem, som jeg sidder med. Jeg kan spejle mig i deres løsninger, selvom vi sidder i forskellige organisationer. Nogle sidder i det offentlige, herunder i den kommunale sektor, og vi har selvfølgelig også nogle fra den private sektor. Og selvom der er processer, som er forskellige, sidder vi jo faktisk med de samme problematikker og udfordringer, så vi kan inspirere og gøre hinanden bedre.

Hvilken værdi får din arbejdsplads ud af, at du er medlem af en netværksgruppe?

Selvom man skal undvære en medarbejder nogle dage om året, tror jeg, at det er vigtigt, at arbejdspladsen og ledere ser medlemskabet som en investering. Vi er et vidensamfund, hvor vi skal leve af de kompetencer, vi har. Og hvis vi ikke hele tiden holder os ajour med vores fagområde og udveksler kompetencer, så bliver vores løsninger og arbejde heller ikke bedre. I et fagligt forum, som en netværksgruppe er, at det jo muligt at komme med konkrete problemstillinger, som din arbejdsplads sidder med og få faglig sparring, input og måske ligefrem konkrete løsningsforslag fra kloge og dygtige mennesker, som ikke har en aktie i dit arbejde. Det er jo til gavn og værdi for både dig, din leder og arbejdsplads. 

EA øst faktaboks 

Hvordan foregår et typisk netværksmøde?

Vi mødes fire gange om året til halvdagsmøder. Det vil sige, at vi mødes fra omkring kl. 08.30 til kl. 13.00. Vi begynder mødet med morgenmad og let networking, hvor vi kan snakke over kaffen. Så har vi en klassisk rundt-om-bordet, hvor vi på skift fortæller, hvad der optager os i øjeblikket, og hvis man har en konkret problemstilling, som man gerne vil have andres take på, kan man præsentere denne. Derefter har vi ofte en ekstern oplægsholder, som fortæller om et givent emne, som giver os viden eller inspiration.

Vi plejer at slutte af med frokost, hvor vi igen uformelt kan snakke videre, inden vi takker af for i dag.

Møderne er en god kombination af både det uformelle networking, som giver meget værdi, og så samtidig har et fagligt oplæg om et konkret emne, som vi har valgt på forhånd.

Du har været medlem af netværksgruppen i over 4 år nu. Hvorfor er det stadig relevant at mødes med andre?

Forandringerne sker hurtigere end før, og det gælder også vores arbejde og rolle. I den kommunale sektor, hvor jeg sidder, er der indenfor de sidste 10 år sket en stor forandring, hvor kommunerne selv har overtaget ansvaret for arkitekturstyringen. Som EA´er er jeg derfor blevet en brobygger, hvor vi bygger bro mellem forretning og it. En gang var it-arkitekten meget teoretisk, og man kiggede på modeller som for eksempel TOGAF. Nu skal man være mere pragmatisk, og vi er kommet tættere på forretningen. Så vores rolle har forandret sig, og it-arkitekturen er blevet et værktøj til at få forretningen til at virke bedre. Derfor er det vigtigt og stadig relevant at mødes med andre it-arkitekter og tale om disse forandringer og nye måder at arbejde på og anskue forretningen og mulighederne på.

Og så bliver det jo aldrig uaktuelt at mødes med andre og få udvidet sin horisont om, hvad der sker inden for ens felt, og hvad der optager andre fagfæller i andre sektorer.

Hvis man er nysgerrig på at blive medlem af jeres netværksgruppe, er der så noget, som man skal forberede sig på?
Du kan forvente at møde nogle engagerede personer, som har masser af erfaring, og som vil give dig værdifuld sparring, og som kan fortælle interessante historier om, hvordan tingene foregår på deres arbejdspladser.

Enterprise arkitektur

Enterprise arkitektur vest

Netværksgruppen EA vest er for dig, som vil holdes ajour med udviklingen inden for EA, tools og best practices.
Enterprise arkitektur

Enterprise arkitektur

I netværksgruppen EA får du indsigt i nye teknologier og tools samt faglig sparring til gavn for dig og din organisation.
IT Arkitektur i praksis

It-arkitektur i praksis

Netværksgruppen arbejder ud fra præmissen, at der er en direkte linje fra kvaliteten på softwaren til virksomhedens resultat.