Tidligere møder

Netværksmøde Onsdag - d. 19-8-2020
Sted Dansk IT Medlemshus, Vermundsgade 38 C, st., th., 2100 København Ø

IoT som grundlag for den digitale organisation

Netværksmøde Onsdag - d. 13-5-2020
Sted Virtuelt via Zoom

 

Formålet med mødet at få belyst og diskuteret IoT (”Internet of Things”) som er en af de fundamentale teknologier for at kunne skabe en digital organisation.

IoT er midlet til at gøre de virksomhedens grundlæggende infrastruktur digital.

Mange betragter i dag IoT som en ”commodity”, men erfaringerne viser, at det langt fra er tilfældet.

IoT-løsninger er dels af natur komplekse med mange faldgruber – og dels har fokus hos nogle været på teknologibegejstring fremfor forretningsudbytte.

Nu tager vi temperaturen på IoT i 2020. En række eksperter vil give deres syn på forskellige aspekter af IoT – og netværksdeltagerne kommer med deres brugserfaringer – eller mangel på samme – i netværksmødet.

16.30

 

Velkomst og introduktion
v. Søren Sørensen, Netværksfacilitator

16.45

 

IoT i 2020. Status og erfaringer
v. Morten Wagner, FORCE Technology

17:15

Brug af IoT-økosystemet i 2020
v. Anders Mynster, Nordic IoT Centre

17:45

 

Pause

18.00

 

Industriel IoT. Et leverandørbud
v. Jakob Appel, Glaze Group

18:45

 

Pause

19.15

 

Erfaringer med IoT og diskussion
v. alle

20.00

 

Tak for i dag


Netværksmøde Onsdag - d. 25-3-2020
Sted Online - Se link i mødeinvitationen

 

 

16.30  

Meet&Greet, info og praktik


16.45  

Præsentation: "Digital innovation af organisationer"
v. Søren B. Sørensen

Oplæg til diskussion af netværkets indhold og form

17.30  

Pause

17.45  

Diskussion af den vidensmæssige fokus for netværket, herunder mulige emner til kommende møder


18.30  

Diskussion af form, mødestruktur og mødekalender for netværket


19.00   "Rundt om bordet" - alle giver cirka 3-5 min. på deres digitale jobsituation

Netværksmøde Tirsdag - d. 4-2-2020
Sted Dansk IT Medlemshus, Vermundsgade 38 C, st., th., 2100 København Ø

Digital transformation – gammel vin på nye flasker eller?

Netværksmøde Onsdag - d. 2-10-2019
Sted Kompasset, Nyhavn 65 stuen, 1051 København K

 

I 1970’erne og 1980’erne talte man om ”Systemering” – hvor man automatiserede og skabte nye værdikæder med IT. Nogle fandt det unødvendigt, f.eks. Daells Varehus, og overlevede ikke denne bølge af Digital Transformation.

De sidste 5 år siden udgivelsen af ”Leading Digital” har vi talt om Digital Transformation (igen) – Er der noget nyt i denne nye bølge, eller er det bare det samme om end med nye/andre teknologier som løftestang?

Vi får to synspunkter fra henholdsvis en gammel velrenommeret dansk produktionsvirksomhed og fra talentspejderen, der skal finde personer som kan navigere i disse usikre farvande.

 16.30  

Meet&Greet, info og praktik (samt kaffe/the)
v. Erik Haahr, facilitator

16.45  

Digital transformation
v. Simon Thorup, Vice President & Commercial & Digital Transformation, Global-IT, Nilfisk

 17.30  

Pause

17.45  

Digital Transformation
v. Jannie Kluge, Owner, Kluge og Partners

 18.30  

Netværkets fremtid
v. alle netværkets medlemmer

Forslag til nyt navn for netværket – hvad vil være det bedste/mest passende?

 • IT & Innovation               
 • Digital Business
 • Digital Agenda
 • Next Level Tech
 • Digital Strategi

 Mødedato forslag for 2020: 

 •  29. januar
 • 25. marts
 • 13. maj
 • 17. juni
 • 30. september
 • 25. november

Har vi overset vigtige events?

19.00   Networking/middagApplikationsporteføljestyring

Netværksmøde Onsdag - d. 28-8-2019
Sted Kompasset, Nyhavn 65 stuen, 1051 København K

 

Applikationsportefølje, eller med et lidt ældre ord, systemlandskab, er velkendt i form af en tegning af alle systemer med kendte integrationer tegnet ind som linier. Det er et vigtigt output fra applikationsporteføljestyring, men der ligger så meget mere i det.

Her dykker vi ned i, hvilke strategiske mål applikationsporteføljestyring kan bidrage til, og hvilke udfordringer det kan hjælpe med at løse.

 16.30  

Info og praktik (kaffe og the)
v. Erik Haahr, facilitator

16.40  

Status om netværket og dets fremtid
v. Projektleder hos DANSK IT Camilla Wyrna Hansen

Camilla ønsker at drøfte med medlemmerne, hvordan vi sikrer netværkets relevans og tiltrækker flere medlemmer.

 17.10  

Hvorfor er applikationsporteføljestyring vigtig?
v. Erik Haahr

Hvilke udfordringer kan applikationsporteføljestyring hjælpe til at løse?

17.25  

Demonstration af et applikationsporteføljeanalyseværktøj
v. Erik Haahr

Hvad kan et værktøj hjælpe med?

 18.05   "Strække ben” pause

 18.15  

Netværksdebat
v. alle netværkets medlemmer 

Hvad er udfordringerne i din virksomhed? Hvilke metoder/værktøjer/tilgange har virket?

19.00   Networking/middag


Hvad er status på GDPR nu?

Netværksmøde Onsdag - d. 22-5-2019
Sted Kompasset, Nyhavn 65 stuen, 1154 København K

 

 16.30  

Info og praktik
v. Erik Haahr, facilitator

16.40  

GDPR et år efter – hvad er status?
v. Catrine Søndergaard Byrne, Partner v. Labora Legal og netværksfacilitator for DANSK IT´s netværk ”Persondatabeskyttelse i praksis”

Catrine vil i sit opæg koncentrere sig om

 • Hvor mange er kommet helt i mål med GDPR-compliance og hvor langt er resten kommet?

Har der været overtrædelser/sager – og hvad har konsekvenserne været?

 17.20  

Pause og networking

17.35  

Oplæg
v. Anders Madsen, Lead4digital

Anders vil i sit oplæg blandet andet komme ind på

 • Plan for at blive GDPR-kompatibel inkl. specifikke værktøjer og en metode til informationsstyring

Primært i forhold til artikel 32, men også vedrører aspekter af artikel 30 registreringer af behandling og registrerede rettigheder (12-23)

 

 18.30   Diskussion af dagens oplæg 
v. alle

 18.50  

Ønsker/ideer til fremtidig emne

19.00   Networking/middag

20.30   Tak for i dagStatus på AI og Machine Learning

Netværksmøde Onsdag - d. 3-4-2019
Sted Kompasset, Nyhavn 65 stuen, 1051 København K

 

”Hvor langt er vi kommet med at implementere visionerne for AI herunder machine learning, deep learning og andre teknikker?" er blandt de højest placerede emne på listen over udfordringer I kæmper med jf. afstemningen sidste år.

Det er denne gang lykkedes at sætte rekord i antal afbud fra dygtige indlægsholdere – 4 afbud. Den positive vinkel på dette er, at der sker utroligt meget på området lige nu! Det kedelige er, at det planlagte program er blevet tyndt besat på indlægsholdersiden.

Som alternativ til eksterne indlægsholdere vil vi så til gengæld benytte vore kollektive viden og diskutere hvor AI kan gøre en forskel i din virksomhed – I fællesskab har vi en enorm erfaring, som blot venter på at blive udnyttet.
 

 16.30  

Info og praktik
v. Erik Haahr, facilitator

16.40  

Kort overblik over forskellige typer AI og deres nuværende stadie
v. Erik Haahr

Kort oplæg med overblik over:

 • Hvilke forskellige typer AI findes?
 • Hvad er udfordringerne?
 • Hvad virker godt?
 • Tendenser?
17.00  

Netværksdebat
v. alle netværkets medlemmer

Hvor er de mulige uses cases for AI? Hvad virker? Hvor er udfordringerne?

Hvis der er stor spredning i uses cases, så deler vi os i grupper for at få en mere specifik diskussion. Og giver et kort resume i plenum til slut. 

19.00   Networking/middag


Hvor langt rækker agilt?

Netværksmøde Onsdag - d. 30-1-2019
Sted Kompasset, Nyhavn 65 stuen, 1051 København K

 

"Hvor langt rækker agilt (og hvornår er teknikker fra vandfaldstilgangen nødvendige)?" er det højest placerede emne på listen over udfordringer I kæmper med jf. afstemningen sidste år.
Der findes et stigende antal "agil-fanatikere" (som mener vandfaldstilgangen ALDRIG er relevant) og et måske faldende antal "traditionalister" (som aldrig har bekymret sig om hvad den agile tilgang egentlig går ud på, men blot afviser tanken).

På dette møde vil vi ikke prøve at finde ”den bedste tilgang” men i stedet udforske, hvornår agil henholdsvis vandfald er mest egnet og hvornår en hybrid projekttilgang er på sin plads. Vi vil prøve at skabe et sæt pejlemærker, alle kan bruge efterfølgende.

 
 16.30  

Info og praktik
v. Erik Haahr, facilitator

16.40  

Den traditionelle projekttilgang ("vandfald")
v. TBA

Kort oplæg med overblik over: Hvad virker godt? Hvor er udfordringerne?

17.00  

Den agile projekttilgang
v. Lasse Borris Sørensen, Senior Agile Coach, Plan A Projects

Kort oplæg med overblik over: Hvad virker godt? Hvor er udfordringerne?

17.20  

Networking/pause


17.40  

Paneldebat
v. Lasse Borris Sørensen, TBD (og alle netværkets medlemmer)

Hvad virker? Hvor er udfordringerne?

19.00   Networking/middag

Status på AI og Algoritme-baseret forretning

Netværksmøde Onsdag - d. 28-11-2018
Sted Kromans Kokkeskole All About Cooking - Trommesalen 4, 1614 København V

 

AI har været hypet og bortdømt i flere omgange siden begrebet først kom frem i 1950’erne. Netværket har gennem tiderne haft flere indlæg om AI, men nu er det tid at gøre status (igen). Der er ikke sket den store teknologiske udvikling, men der er efterhånden mange eksempler på implementeringer i større eller mindre omfang (foreløbig mest det sidste) nogle af dem endda succesfulde.

Et andet begreb, der er nært beslægtet med AI (og Big Data, IoT, Data Science m.fl.) er algoritmer.

På dette møde prøver vi at komme tættere på begreberne og udfordringerne omkring dem – samt hvad det betyder for os som virksomheder og som mennesker.

 
 16.30  

Info og praktik
v. Erik Haahr, facilitator

 16.40   AI, Algorithmic Business and the Pursuit of Digital Happiness
v. Erik Haahr, Capgemini

Capgemini gruppen har en forskningsenhed, der på det seneste har fokuseret på ”Digital Happiness” – Hvad er det? Hvorfor er det vigtigt? Hvad influerer det?

17.10   Debat om emnet

17.30  

Teambulding

 1. Gennemgang af opskrifter
 2. Inddeling i grupper
 3. Madlavning
 (19.30)   Middag

Inkl. evaluering af madlavningsprocessen og resultatet

 (21.00)   Slut

Tema: Copenhagen Smart City

Netværksmøde Onsdag - d. 3-10-2018
Sted Kompasset, Nyhavn 65, stuen, 1051 København K

 
Program

16:30


Velkomst og introduktion

16:45

Surprise indlæg om SmartCity (måske på engelsk) m. Q&A

17:40

Pause

17:50


København som SmartCity m. Q&A
v. Frans la Cour, Projektleder, Copenhagen Solutions Lab

SmartCity initiativer handler om digitalisering, men der er ingen grund til al den hype. Hør om konkrete erfaringer fra Københavns SmartCity projekter – både de positive og det der reelt ikke kan bruges.

18:40


Debat om emnet – er der også noget i SmartCity for virksomheder eller er det ”forbeholdt” stat, kommuner,…

19:00


Middag

Kan vi spå?

Netværksmøde Onsdag - d. 29-8-2018
Sted Kompasset, Nyhavn 65 stuen, 1051 København K

 

På de forgangne møder har vi enten kigget på nye teknologier på vej eller netop taget i anvendelse, nye måder at arbejde på eller forsøgt at tage ved lære af både fortidens succeser og fiaskoer.
Det samme forsøger vi nu at gøre på netværkets arbejdsform – der har været stor udskiftning på det seneste, mange nye medlemmer giver også mulighed for mange nye ideer.

 

16.30

 

Info og praktik
v. Erik Haahr, facilitator

16.40

Vi genbesøger de sidste 2 års emner og mødeformer
v. Alle

De sidste to år har følgende emner været på dagsordenen: ”Blockchain”, ”Hvor er vi med sociale medier, og hvad gør de ved os?”, ”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020”, ”Virksomhedsbesøg hos Vejdirektoratet”, ”Det gode kunde-leverandørsamarbejde”, ”Robotics”, ”Disruption i historien”, ”Sammensmeltning af digital og fysisk verden”, ”Agile Excellence”, ”Fremtidens detailhandel”, ”Intelligente bygninger”, ”Store datamængder - store muligheder for misbrug?”.
Er de stadig en udfordring? Var det ren hype? Havde vi overhovedet forstået konsekvenserne?
Vi har haft møder med to indlægsholdere, møder med en indlægsholder og et teambuilding/madlavningsarrangement og møder m. videooplæg og efterfølgende debat. Vi har også været på virksomhedsbesøg hos et af netværksmedlemmerne.
Hvad virker? Hvad skal vi have mere af? Er der noget vi skal undgå?

17.35

Networking/pause

17.50

Bordet rundt – største udfordringer pt.

18:20

Brainstorming
v. Alle

Nye temaer, spændende indlægsholdere, virksomhedsbesøg, …
Og bare rolig – skulle det mod forventning ikke vrimle med forslag, så har jeg nogle stykker i baghånden …

19.00

Networking/middag


Tema: Store datamængder - store muligheder for misbrug?

Netværksmøde Onsdag - d. 30-5-2018
Sted Christianshavns Færgecafe - Strandgade 50 , 1401 København K – på båden

 

Der bliver opsamlet enorme datamængder fra fysiske enheder med indlejrede sensorer. Dertil kommer databaser på sundhedsområdet, databaser med informationer om geografiske forhold eller intelligente transportsystemer. Både automatisk indsamlede data og brugeroprettede data.

De mange data udgør en uvurderlig kilde til ny viden. Det er en væsentlig udfordring at uddrage de relevante data i datamængderne og at omsætte disse til ny indsigt og viden. Kunstig intelligens kan medvirke til at finde mønstre i de store datamængder. En anden udfordring er hvem der har adgang til at uddrage viden fra de store datamængder.

Dette giver store muligheder – men også trusler, hvis ikke sikkerheden er på plads. Cybertrusselsbilledet bliver stadigt mere aggressivt og komplekst. Det er en stigende udfordring at være på forkant med de sikkerhedsmæssige trusler mod både virksomheder og den enkelte borger.

 

16.30

 

Info og praktik
v. Erik Haahr, facilitator

16.45

Hvad kan vi lære af Facebook skandalen?
v. Adfærdsanalytiker Lasse Frost, KL.7

Cambridge Analytica og Facebook indikerer, at store datamængder og indsigt i adfærdspsykologi kan være en farlig cocktail i de forkerte hænder. Men hvor farligt er det rent faktisk? Og hvordan bruger vi de nye muligheder på en etisk forsvarlig måde? Det vil jeg give et bud på med teori og praksis fra mit arbejde med adfærdsdesign.

17.35

Networking/pause

17.50

Brug truslerne til din egen fordel
v. CEO Mogens Nørgaard, CIMA Technologies

Mens GDPR pludseligt blev ekstra interessant og relevant grundet Facebook-skandalen, så er mulighederne for både at forstå sin forretning bedre, udbygge den på en måde, hvor man ligefrem kan tjene penge på data, SAMT chancen for at få øget sin sikkerhed mod Cyber-angreb, på rejsen mod GDPR-compliance, ikke blevet omtalt så meget. Det vil jeg forsøge at råde bod på. Undervejs vil jeg kort orientere om forskellen på russernes, kinesernes og de private banditters approach til Cyber-warfare og -krig.

18:40

Bordet rundt og ideer til nye emner

19.00

Networking/middag

Tema: Intelligente bygninger - Et digitalt kvantespring for byggeriet - indlæg fra MT Højgaard

Netværksmøde Onsdag - d. 21-3-2018
Sted Kompasset, Nyhavn

 

Byggebranchen er kendetegnet ved at være meget fysisk og meget lidt kompatibel med følsomt digitalt udstyr. Dette udsagn er ved at være reduceret til en fordom. Og hele planlægningsdelen af byggeprocessen har vist sig oplagt at digitalisere i meget høj grad.

Administrationen af færdige bygninger er også en oplagt kandidat for digitalisering – bevægelsesstyret belysning har været en realitet i mange år, men nu begynder nye typer digitale løsninger at vinde indpas. Løsninger, der rækker langt ud over de fysiske bygninger.

 

 

 

 

16.30

 

Info og praktik
v. Erik Haarh

16.45

Et digitalt kvantespring for byggeriet
v. Divisionsdirektør Niels W Falk, MT Højgaard

Entreprenørfirmaet MT Højgaard har de seneste år gjort en systematisk indsats for at foretage en digital transformation. Ved hjælpe af såkaldte Virtual Design and Construction-teknologi, er det med 3D-modeller, VR, droner og cloud computing muligt at udvikle digitale simuleringer af hele byggeprocessen, inden det første spadestik er taget. Resultatet er færre fejl, lavere pris og lavere risiko. VDC giver mulighed for bedre bygninger og højere produktivitet.

17.35

Pause

17.30

 

Intelligente bygninger i drift
v. Erik Haarh suppleret af netværkets medlemmer

Et resume af status quo på intelligente bygninger i drift i dagens Danmark

18.30

 

Bordet rundt og ideer til nye emner

19.00

 

Middag og netværk


Tema: Fremtidens detailhandel

Netværksmøde Onsdag - d. 24-1-2018
Sted Kompasset, Nyhavn

 

16.30

 

Info og praktik
v. Erik Haahr, facilitator

16.45

 

Fremtidens detailhandel
v. Jesper Schleimann, Nordic CTO, SAP

SAP har som en af de toneangivende leverandører af løsninger et bud på hvordan fremtiden for detailhandelen tegner sig.

17.35

 

Pause

17.50

 

Supplerende tendenser
v. Erik Haahr, facilitator

En kort gennemgang af en lang række andre tendenser, som direkte eller indirekte påvirker detailhandel.

18.00

 

Gruppediskussioner

I grupperne ved bordene diskuteres:

1. Hvordan ser I fremtiden for detailhandelen?
2. Kendskab til lokale eksempler og evt. erfaring fra disse
3. Kan nogle af forandringerne i detailhandel påvirke andre brancher?

18.15

 

Afrunding og diskussion

Hver gruppe fremlægger sin konklusion for resten af netværket.

18:50

 

Nye emner

19.00

 

Networking/middag

 Tema: Agile Excellence

Netværksmøde Onsdag - d. 29-11-2017
Sted Bisquit Fabrikken, Jægersborggade 20, 2200 København N

 

Agile er ikke længere blot et modeord som alle taler om, men ingen rigtig ved hvad er.

De fleste organisationer benytter agile processer i større eller mindre omfang, og har indset fordelene. Udfordringerne begynder at opstå når man så forsøger at udvide brugen til større dele af organisationen. Der findes metoder som forsøger at løse disse udfordringer – den bedst kendte er nok SAFe, som mange da også er begyndt at implementere. Som altid skal metoder dog tilpasses den enkelte organisation.

På dette møde hører vi fra en virksomhed som er kommet langt med at udbrede SAFe til alle dele af organisationen og vi hører om de erfaringer de har fået.

Program:

16.30

Info og praktik

v. Erik Haahr, facilitator

16.45

Agile Excellence

v. Rikke Odgaard Petersen, Lean-Agile Center of Excellence, BEC

BEC  har over det sidste år foretaget en transformation fra traditionel vandfaldstilgang til en agil tilgang baseret på SAFe® rammeværket. I Indlægget vil jeg fortælle om, hvordan BEC har gennemført transformationen, og hvad den agile transformation har betydet for BEC.

17.30

Bordet rundt og næste års møder

18.00

Teambuilding

 • Gennemgang af opskrifter
 • Inddeling i grupper
 • Madlavning

20.00

Middag

Inkl. evaluering af madlavningsprocessen og resultatet.

21.30

Slut                   

Tema: Sammensmeltning af digital og fysisk verden

Netværksmøde Onsdag - d. 11-10-2017
Sted The Italian, Vester Voldgade 25, 1552 København


Sammensmeltningen af den digitale og den fysiske verden er det der driver den digitale transformation. Den digitale transformation kan ske gennem trinvis innovation eller revolutionerende innovation.

En af teserne i forbindelse med innovation og digital transformation er at man skal eksperimentere, og tage ved lære af fejltagelserne.

På dette møde prøver vi både sammensmeltning af den digitale verden og den fysiske og trinvis innovation. I stedet for at invitere to foredragsholdere til at være tilstede, inviterer vi os selv til at deltage i præsentationer i bl.a. Glasgow, Sydney og St. Gallen. Dernæst opdeler vi diskussionen i først gruppediskussioner og siden plenumfremlæggelse.

Hvis dette koncept er en succes kan der forekomme gentagelser – ellers må vi prøve noget andet (inklusive det gennemprøvede koncept).

Program:


16:30

Info og praktik
v. Erik Haahr, facilitator

16.45

Disruption og Innovation
6 korte videoer fra YouTube med 6 forskellige aspekter af disruption og innovation.

17.30

Pause

17.45

Gruppediskussioner
I grupperne ved bordene diskuteres: 
Kendskab til lokale eksempler og evt. erfaring fra disse

 1. Er det nødvendigt for alle organisationer at tage ved lære?
 2. Hvad er de tre vigtigste tiltag en organisation kan tage for at være på forkant?

18.15

Afrunding og diskussion
Hver gruppe fremlægger sin konklusion for resten af netværket

18:50

Nye emner

19.00

Networking/middag


Tema: Disruption i historien

Netværksmøde Onsdag - d. 6-9-2017
Sted The Italian, Vester Voldgade 25, 1552 København

Alle taler for tiden om den fjerde industrielle revolution, og indikerer dermed at store forandringer af levevilkårene startede med den første industrielle revolution og opfindelsen af dampmaskinen. Intet kunne være mere forkert. 
I det første indlæg skal vi høre om en af de første (kendte) omvæltninger i samfundsstrukturen. 
I det andet indlæg får nogle værktøjer til at forstå menneskers reaktion på små og store forandringer og forhåbentlig derved en mulighed for at lette accepten af de forandringer, der er på vej i de enkelte virksomheder og i det globale samfund.


Program:

16.30

Info og praktik

v. Erik Haahr, facilitator

16.45

Stenalderens revolution

v/ Lasse Sørensen, Projektforsker/Postdoc, Nationalmuseet

Lasse vil fortælle om en af de helt store disruption’s: Overgang fra jæger/samler-samfund til landbrug. En historie, der blev kort berørt i det populære DR program – Historien om Danmark.

17.35

Pause

17.50

Håndtering af forandring

v/ Nina Aizen Kongshaug, Erhvervspsykolog

Når forandring er et grundvilkår, hvordan får man så gjort medarbejderne engagerede og robuste til at håndtere dette? Gennemgår hvilke dynamikker er i spil i en forandringsproces hvor konsekvensen for den enkelte medarbejder og leder er uklar men potentielt kan betyde tab af arbejde. Herudover gennemgår nogle af de værktøjer, der kan tages i brug for at skabe forståelse, åbenhed, ejerskab og ændret mindset i forhold til forandringen.

18.45

Afrunding og diskussion

19.00

Networking/middagTema: Robotics

Netværksmøde Onsdag - d. 7-6-2017
Sted The Italian, Vester Voldgade 25, 1552 København

 

Der har i længere tid været tale om, at kunstig intelligens vil erstatte mange vidensmedarbejdere. Netværket har tidligere holdt en arrangement om kunstig intelligens, hvor et key-take away var, at nok kan man meget med generel kunstig intelligens, men teknologien har noget vej endnu for at kunne anvendes generelt. Robotics er dog en af de områder, hvor der lige nu er store gevinster at hente. Aftenens tema er to oplæg med forskellige erfaringer fra konkrete anvendelser af Robotic Process Automation (RPA) til at optimere arbejdsgange. 

16.30


Info og praktik
v. Kristian Lykke Sørensen, formand

     16.45


Københavns Kommunes rejse ind i RPA-verdenen
v. Mads Buch Andersen, Københavns Kommune

Mads vil fortælle om erfaringerne i Københavns Kommune, hvor man gennem de seneste cirka to år har opbygget en central RPA-enhed i Koncernservice, hvor en række processer er blevet automatiseret, herunder HR-processer, økonomiprocesser mv. På nuværende tidspunkt har kommunen høstet de første erfaringer ift. medarbejdertilfredshed og konsekvenserne for beskæftigelse af medarbejdere efter projekternes gennemførelse.

 17.35  

Pause

 17.50  

Anvendelse af Robotics i Topdanmark
v. Stig Geer Pedersen, Topdanmark Forsikring A/S

Stig vil fortælle om erfaringerne i Topdanmark, der det seneste år har investeret markant i Robotics, hvilket har affødt betydelige effektiviseringer. Topdanmark har i dag et velfungerende Robotics CoE (Center of Excellence). Centrale forsikringsprocesser er blevet automatiseret, og virksomheden afprøver p.t. også kognitive robotter.

18.45


Afrunding og diskussion

19.00


Networking/middag

Venlig hilsen

Kristian Lykkegaard Sørensen
FacilitatorTema: Det gode kunde-leverandørsamarbejde

Netværksmøde Onsdag - d. 5-4-2017
Sted The Italian, Vester Voldgade 25, 1552 København

 

På dette netværksmøde sætter vi fokus på kunde-leverandørsamarbejdet og det vil ske med udgangspunkt i det nye kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde fra Digitaliseringsstyrelsen.

Statens It-projektråd, under Digitaliseringsstyrelsen, har sammen med Dansk IT, IT-Branchen, DI Digital samt udvalgte it-leverandører og -kunder formuleret en række samarbejdsprincipper og konkrete råd og anbefalinger, der skal hjælpe både myndigheder og it-leverandører i samarbejdet om store it-projekter.

Introduktion af kodekset og kundeperspektivet på det gode samarbejde
v.Stine Thirifays, chefkonsulent, Ministeriernes projektkontor

Til at introducere os for kodekset og baggrunden for, at IT-projektrådet har valgt at sætte fokus på kunde-leverandørsamarbejdet, kommer fuldmægtig Stine Thirifays fra Ministeriernes projektkontor. Stine Thirifays vil perspektivere kodekset for kunde-leverandørsamarbejdet og sætte fokus på kundeperspektivet dvs. hvordan kunden bedst muligt forbereder sig på et længerevarende samarbejde med en ny leverandør samt hvordan kunden løbende sikrer sig, at betingelserne for et godt samarbejde er til stede.

Leverandørperspektivet på det gode samarbejde, og hvordan NNIT konkret vil anvende kodekset 
v. Lars Andersen, vicedirektør i NNIT og formand for IT-Branchens udvalg for offentlig digitalisering

Hvordan etableres det gode samarbejde mellem kunden og leverandøren? Set fra et leverandørperspektiv. Hvordan bør kunden forberede sig, og hvordan vil leverandøren forberede sig på det kommende samarbejde? Hvordan håndteres situationer med kritiske emner, som virkelig kan udfordrer et projekt, og hvordan kan parterne forsøge at undgå, at situationen udvikler sig til en konflikt? Lars Andersen vil på baggrund af sine mange år i leverandørrollen komme med sit perspektiv på, hvordan forudsætningerne for det gode kunde-leverandørsamarbejde etableres og fastholdes, så projektets gevinster kan realiseres.

Tema: Virksomhedsbesøg hos Vejdirektoratet

Netværksmøde Onsdag - d. 25-1-2017
Sted Trafiktårnet, Carsten Niebuhrs Gade 49, 1577 København V

 

På dette netværksmøde skal vi besøge en af vores medlemsvirksomheder. Denne gang er det Vejdirektoratet, nærmere betegnet Trafiktårnet, hvorfra al trafikledelse og trafikinformation udgår. 

16.30


Rundvisning i Trafiktårnet

v. operationel koordinator Jacob Langebæk Hegner, Vejdirektoratet

Jacob giver en grundlæggende introduktion til Trafiktårnet. Herefter vil han fortælle om Vejdirektoratets Trafikcenter, og dets arbejde med trafikledelse på det danske vejnet. Jacob vil komme ind på hvordan data indhentes, verificeres og bearbejdes i Trafikcentret i samarbejde med en lang række centrale aktører og samarbejdsparter for at sikre den bedst mulig trafikafvikling.  

     17.15


Pause

 17.30  

Vejdirektoratet som virksomhed

v. specialkonsulent Torben Sløk, Vejdirektoratet

Torben giver en kort introduktion til Vejdirektoratet.

 17.40  

It-arkitektur i forbindelse med trafikledelse og trafikinformation

v. it-arkitekt Jørgen Flensholt, Vejdirektoratet

Jørgen gennemgår arkitekturen for de it-løsninger, der anvendes til trafikledelse og trafikinformation i Trafikcentret, herunder brug af GPS-baserede køretøjsdata fra ekstern leverandør. Derudover vil Jørgen komme ind på nye aktiviteter omkring etablering af fælles adgangspunkter for vej- og trafikdata, samt deling og udveksling af trafikinformation mellem trafikcentre og biler.

18.40


Evaluering af netværksmøderne

v. formand Kristian Lykkegaard Sørensen

19.00


Vi netværker over et måltid mad, som indtages på hotel 

COPENHAGEN ISLAND, Kalvebod Brygge 53, DK-1560 København V
Hotellet ligger i gå-afstand fra Trafiktårnet.

OBS: Det er vigtigt at møde præcist, da vi alle skal have gæstekort og lukkes ind på én gang.
Der er mulighed for parkering ved Trafiktårnet.
Tilmelding/afbud: Husk at svare via tilbagemelding på den mødeinvitation, du har fået fra Dansk IT snarest og senest 12. januar 2017.

Venlig hilsen
Kristian Lykkegaard Sørensen
FormandTema: Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Netværksmøde Onsdag - d. 23-11-2016
Sted All About Cooking, Trommesalen 4, 1614 København V

 

På dette netværksmøde skal vi blive klogere på hvad Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for inden for den offentlige digitalisering. Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udstikker kursen for den fællesoffentlige digitalisering og for dens samspil med erhvervslivet. Sammen med alle de virksomheder og offentlige institutioner i stat, regioner og kommuner, som hver dag udnytter digitaliseringens muligheder, medvirker strategien til at støbe fundamentet for et stærkt og trygt digitalt Danmark.

16.30


Info og praktik

v. Kristian Lykke Sørensen, formand

     16.45


Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

v. kontorchef Louise Palludan Kampmann, Digitaliseringsstyrelsen

Louise vil kort fortælle om processen hen mod den færdige strategi. Derefter vil Louise fortælle mere detaljeret om strategiens indhold, med særlig vægt på hvad den kan have af betydning for erhvervslivet. Som noget nyt har strategien stor fokus på data, og muligheden for at bruge offentlige data. 

Der vil løbende kunne stilles spørgsmål til Louise, og bedes om uddybninger og eksempler. 

Link til strategien Digitaliseringsstrategien 2016

 17.45  

Pause

 18.00  

Teambuilding

Og så skal der teambuildes resten af aftenen: Under kyndig vejledning tilbereder vi vores egen aftensmad medens vi diskuterer Regeringens oplæg til digitalisering, og omsætter det til vores egen verden. Efter en forhåbentlig vellykket tilberedning indtager vi den 3-retters menu, som vi selv har produceret. 

Tilmelding/afbud: Husk at svare via tilbagemelding på den mødeinvitation, du har fået fra Dansk IT, snarest og senest onsdag den 9. november 2016.

Venlig hilsen

Kristian Lykkegaard Sørensen
Formand


Tema: Hvor er vi med sociale medier, og hvad gør de ved os?

Netværksmøde Torsdag - d. 6-10-2016
Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte

 

Udbredelsen af sociale medier er på sit højeste i Danmark, og samtidigt er udvalget af sociale- og digitale platforme stadigt voksende. Det er lettere end nogensinde at netværke og holde kontakten med bekendte. Hvilken betydning har det for os som individer, at vores kontaktflader i højere grad er drevet af teknologi, der gør os mere tilgængelige for andre, og samtidig også gør information mere tilgængelig for os selv?

16.30


Info og praktik
v. Kristian Lykke Sørensen, formand

     16.45


Current state of affairs
v. Jakob Høegh, Social Media Consultant, Mindshare

Jakob Høegh vil gennemgå de største trends og tendenser inden for sociale medier og digital kommunikation. Oplægget vil være en blanding af statistiske indsigter, der minutiøst gennemgår befolkningens brug af sociale og digitale medier krydret med 'best practise' eksempler, som vil inspirere og give stof til eftertanke.

 17.35  

Pause

 17.50  

Perspektivering over sociale medier
v. Nini Roed Andersson, Strategist, Deloitte Consulting

Nini Roed Andersson arbejder som strateg i Deloitte Digital, hvor hun dagligt rådgiver om marketing- og digital strategi. Hun vil i sit oplæg forsøge at perspektivere brugen af sociale- og digitale medier i en mere filosofisk og samfundsrelateret kontekst. Hun vil forsøge at besvare spørgsmålet om, hvilke konsekvenser det har for os som mennesker, og hvordan vi kan håndtere den nye virkelighed.

18.45


Afrunding og diskussion

19.00


Networking/middag

Tilmelding/afbud: Husk at svare via tilbagemelding på den mødeinvitation, du har fået fra DANSK IT snarest og senest torsdag den 22. september  2016.

Venlig hilsen
Kristian Lykkegaard Sørensen
FacilitatorTema: Blockchain

Netværksmøde Onsdag - d. 7-9-2016
Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

 

12. august 2016 udgav World Economic Forum en rapport om fremtidens finansielle infrastruktur – mange kunne tro, at det ville blive en rapport om Bitcoin, men møntfoden er ikke nævnt med et ord. Derimod handlede rapporten om den bagvedliggende teknologi blockchain. På mødet vil vi høre om teknologien, historien bag og hvorfor blockchain er langt mere interessant end Bitcoin.

 

 

Program

16.30


Info og praktik

v. Kristian Lykkegaard Sørensen, formand

Kort opdatering fra faggruppen

 16.45

 


Blockchain: Baggrund, teknologi og perspektiver

v/ Simon Ousager, Paradigm Consult/Chainsalysis

Simon vil fortælle om historien bag blockchain, sammenhængen til Bitcoin og den underliggende teknologi. Simon vil samtidig forklare forskellen imellem de offentlige blockchains som vi kender fra f.eks. Bitcoin, de private blockchains som bl.a. bankerne investerer kraftigt i øjeblikket og hybriderne imellem de to.

17.35

 

Pause

17.50


Anvendelse og muligheder

v/ Jacob Stenum Czepluch, brainbot technologies

Jacob vil fortælle om hvem der aktuelt bruger blockchain og komme med forskellige eksempler på anvendelse bl.a. fra hans egen virksomhed. Han vil samtidigt sætte nogle perspektiver på og fortælle om mulighederne hvis/når blockchain bliver udbredt som en mainstream teknologi.

18.45

Afrunding og diskussion

19.00


Networking/Middag


Tilmelding/afbud: Husk at svare via tilbagemelding på den mødeinvitation, du har fået fra Dansk IT snarest og senest onsdag den 31.august 2016.

Venlig hilsen
Kristian Lykkegaard Sørensen
Facilitator
Tema: Agil forretnings- og IT-udvikling

Netværksmøde Onsdag - d. 1-6-2016
Sted Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, København

På dette netværksmøde vil vi fokusere på, hvorledes Scrum giver værdi for en virksomhed – både set fra forretningssiden af virksomheden, såvel som IT-siden. Scrum tager udgangspunkt i soft-wareudvikling, og adresserer behovet for en fleksibel plan og tidsstyring, tæt samarbejde i tea-met, etc. På mødet diskuterer vi scrums eksistensberettigelse ift. forretningsudvikling, samt konkrete erfaringer fra Nykredits implementering af scrum, der pågår for øjeblikket.

Bemærk: Dette er et virksomhedsbesøg, og vi mødes i receptionen 16:25, hvor vi samlet går til mødelokalet.

Program

16.30

 


Info og praktik
v. Kristian Lykkegaard Sørensen, formand

Kort opdatering fra faggruppen

16.45


Scrum og forretningsudvikling – giver det mening? 
v/ Kristian Haugaard, konsulent, Ugilic

Scrum og forretningsudvikling skal hænge sammen, så det ikke alene er en IT-proces. Men hvilke fordele får man i sin forretningsudvikling? Hvordan får man sammenhæng mellem de fagområder, der ikke er IT rettede, og de scrumprocesser, der typisk ”arbejder” i IT-afdelingen?

Kristian tager os gennem en typisk transformation, diskuterer hvorledes forretnings medarbejdere involveres, og ikke mindst hvad en større virksomhed får ud af scrum ud over de IT-relaterede akti-viteter.

17.30

 

Pause

17.45


Scrum i Nykredit – erfaringer og udfordringer
v/ Karina Christiansen Nyborg, Scrum Master, Nykredit IT

Da Nykredit IT afdeling startede med sit scrum pilotprojekt, kom et team af medarbejdere, der normalt ikke arbejder sammen helt tæt på hinanden. Karina tager os ind i processen, og vi skal høre om de udfordringer der er med at få folk til at arbejde sammen på tværs af systemområder, på tværs af faggrænser, og på tværs af forretningsområder.

Karina og ”Team S.W.A.T.” har gjort en masse erfaringer, som vi skal høre om.

 18.30  

Debat

Deltagerne reflekterer over de problemstillinger, der er dukket op.

19.00


Middag

Vi starter som vanligt middagen med at ”mærke pulsen i netværket”. Vi tager en tur bordet rundt, så alle kan fortælle i maks. ét minut om, hvad der sker i deres job lige nu.
Ellers nydes middagen, hvor dagens indlæg drøftes og der er rig mulighed for networking.

Tilmelding/afbud: Husk at svare via tilbagemelding på den mødeinvitation, du har fået fra Dansk IT snarest og senest onsdag den 18. maj 2016.

Venlig hilsen
Kristian Lykkegaard Sørensen
FacilitatorTema: Persondata-forordningen

Netværksmøde Onsdag - d. 13-4-2016
Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

For at sikre en ensartet lovgivning i hele EU omkring persondata, indføres en persondata-forordning i foråret 2016. Der er herefter 2 år til at få implementeret de nødvendige ændringer for at leve op til forordningen. Herefter kan der idømmes bøde på op til 4% af virksomhedens globale årlige omsætning.

Program

16.30

 


Info og praktik

v. Kristian Lykkegaard Sørensen, formand

16.45


Indhold af den nye persondata-forordning

v/ Partner Advokat Nis Peter Dall, Bird & Bird Advokatpartnerskab

Nis Peter Dall vil give os et overblik over hvilke ændringer den nye forordning vil indebære i forhold til den eksisterende Persondatalov.

 • Hvor er der stramninger of nye krav? 
 • Er der punkter, vi skal være særligt opmærksomme på?

17.45

 

Pause

18.00


Forordningens betydning for Vejdirektoratet

v/ specialkonsulent Peter Klepsch, Vejdirektoratet

Persondataloven fylder ikke meget i Vejdirektoratets hverdag, men den nye forordning vil også stille krav til Vejdirektoratets processer. Peter vil give os et indblik i, hvad den nye forordning betyder for Vejdirektoratet.

 • Hvordan skaber man den forretningsmæssige forståelse for et emne, der som udgangspunkt ligger meget fjernt fra Vejdirektoratets kerneopgaver?
 • Kan man i det hele taget overskue, hvor persondata befinder sig i en kompleks IT – infrastruktur, og hvordan forholder vi os til privacy by design og privacy by default?

19.00


Networking/middag

Tilmelding/afbud: Husk at svare via tilbagemelding på den mødeinvitation, du har fået fra Dansk IT snarest og senest onsdag den 30. marts 2016.

Venlig hilsen
Kristian Lykkegaard Sørensen
FacilitatorTema: Grunddataprogrammet og frie grunddata

Netværksmøde Onsdag - d. 3-2-2016
Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

I flere sammenhænge diskuteres det, hvorledes virksomheder skal orientere sig imod og tilpasse deres forretningsmodeller ift. regulering fra fx staten. På dette møde vil vi fokusere på den situation, hvor statens data kan bruge til at udvikle forretningsmodeller for private aktører. Vi vil fra to forskellige vinkler se på rammerne for frigørelsen af data samt de muligheder de giver.

Program

16.30

 


Info og praktik

v. Kristian Lykkegaard Sørensen, formand

16.45


Grunddataprogrammet, herunder frie grunddata

v/ Kontorchef Brian Arreborg Hansen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

Med grunddataaftalen fra 2012 er der sat fokus på effektiv anvendelse af offentlige grunddata. Grunddataprogrammet indeholder en række aktiviteter til kvalitetsforbedring af data, sikre fri adgang til data, etablering en fællesoffentlig Datafordeler mv. Det overordnede mål er effektivisering i den offentlige sektor, serviceforbedringer for borgere og vækst i den private sektor bl.a. gennem bedre adgang til de frie grunddata.
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har fået ansvaret for flere af grunddataaftalens delprogrammer. Indlægget vil give en oversigt over disse grunddataaktiviteter og dermed forbundne udfordringerne samt en status for implementeringen af grunddataprogrammet.

17.45

 

Pause

18.00


Praktisk anvendelse af frie grunddata

v/ Bo Overgaard, Septima

Septima anvender geodata til ejendomsvurdering, simulering af havvandsstigninger, sandsynlighed for skybrudsskader og mange andre konkrete anvendelsesområder. Bo vil give os et indblik i, hvordan frikøbte data kan give nye og bedre forretningsmuligheder.

19.00


Networking/middag

Tilmelding/afbud: Husk at svare via tilbagemelding på den mødeinvitation, du har fået fra Dansk IT snarest og senest tirsdag den 20. januar 2016.

Venlig hilsen
Kristian Lykkegaard Sørensen
Facilitator
 

 
Tema: Håndtering af store transitionsprogrammer

Netværksmøde Onsdag - d. 18-11-2015
Sted Tim Vladimirs Køkken, Skolegade 19, bygning 5, 2500 Valby

På dette netværksmøde vil vi fokusere på forberedelsen og gennemførelsen af et stort transitionsprogram i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark hos ATP. Kom og hør baggrunden for ledelsens planlægning af programmet og inddragelse af medarbejderne, hvordan go-live blev forberedt og håndteret samt hvorledes de økonomiske gevinster blev realiseret.

Program:

16.30

 

 

Info og praktik

v. Kristian Lykkegaard Sørensen, formand

Faggruppen har med foråret og efterårets møder forsøgt at skabe et modspil mellem de små lynhurtige start-up’s, disruptive changes og den virkelighed som mange sidder i med meget store organisationer. Vi håber, at dette giver et grobund for refleksion, hvor læringen fra den hurtige forretningsudvikling kan overføres til de organisationer I sidder i.

16.45

 

Udbetaling Danmark. Realiseringen af de økonomiske gevinster ved en succesfuld transition

v. Claus Raahave, Afdelingschef, ATP

Hvad er formlen til at gennemføre en succesfuld transition af et komplekst udbetalingssystem og omkring 1.000 medarbejdere, som hver måned modtager ca.170.000 telefonopkald, 80.000 skriftlige henvendelser og 200.000 underretninger om ændringer i borgernes situation. Claus Raahave vil fortælle om ATP’s rejse med Udbetaling Danmark og give indsigt i hvordan det er lykkedes for Udbetaling Danmark at realisere de økonomiske gevinster i dette store program.

17.45

 

Pause

18:00

 

Teambuildning

Og så skal der teambuildes resten af aftenen: Vi skal i kokkeskole. Under kyndig vejledning skal vi selv tilberede vores aftensmåltid i form af en 3-retters fransk menu. Imedens vi svinger kokkekniven drøfter vi dagens indlæg og reflekterer over de problemstillinger, der er dukket op.

Vi håber, at alle får god mulighed for at tale koblingen mellem de seneste møder igennem.

18.30

 

Debat

Deltagerne reflekterer over de problemstillinger, der er dukket op.

19.00

 

Middag

Vi starter som vanligt middagen med at ”mærke pulsen i netværket”. Vi tager en tur bordet rundt, så alle kan fortælle i maks. ét minut om, hvad der sker i deres job lige nu. Ellers nydes middagen, hvor dagens indlæg drøftes og der er rig mulighed for networking.


Tema: Udvikling af Nykredit Bank

Netværksmøde Onsdag - d. 7-10-2015
Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

På dette klubmøde vil vi fokusere på Udviklingen af Nykredit banks privatområde det seneste års tid. Nykredit lancerede Nykredit Boligbank i 2015 som et tilbud til alle der ejer en bolig. Konceptet tager dels udgangspunkt i boligen, dels i den familie man som kunde indgår i.  Vi skal dels høre om tankerne bag, konceptudviklingen, samt de udfordringer IT-afdelingen har stået overfor.

Program:

16.30

 

Info og praktik

v/ Kristian Lykkegaard Sørensen, formand

Kort opdatering fra faggruppen.

16.45

 

 

Nykredit Boligbank og forretningsudviklingen

v/ Flemming Haahr Vesterbrandt, vicedirektør, Nykredit Retail Privat

Nykredit Banks privatområde tog et stort spring, da man i år lancerede Nykredit Boligbank – en bank ”for dig, der ejer din bolig”. Et af de bærende elementer er familien, der som begreb og element er blevet defineret helt skarpt. Et af de andre elementer er de værdigtilbud man går til markedet med. Vi skal høre om forretningsudviklingen i dette område, samt om de udfordringer der er håndteret undervejs.

17.30

 

Pause

17.45

 

 

Nykredit Boligbank og IT-udviklingen

v/ Anne Blak Pedersen, underdirektør, Nykredit IT

Da Nykredit Boligbank skulle etableres, stod IT-afdelingen overfor en række spændende udfordringer. Dels skulle man gennem begrebsmodellering og implementere disse i en række centrale systemkomplekser, dels skulle man håndtere datakvaliteten i data om kunderne.

Et større program blev sat i søen i tæt samarbejde med forretningsenhederne, som kravstillede hvorledes Boligbanken skulle fungere.

18.30

 

 

Debat

Deltagerne reflekterer over de problemstillinger, der er dukket op.

19.00

 

Middag

Vi starter som vanligt middagen med at ”mærke pulsen i netværket”. Vi tager en tur bordet rundt, så alle kan fortælle i maks. ét minut om, hvad der sker i deres job lige nu. Ellers nydes middagen, hvor dagens indlæg drøftes og der er rig mulighed for networking.

Venlig hilsen

Kristian Lykkegaard Sørensen

Facilitator


Tema: Innovationsledelse

Netværksmøde Onsdag - d. 2-9-2015
Sted Tivoli Hotel & Congress Center - Arni Magnussons Gade 2-4 - DK-1577 København V.

Om 10 år, er det forudsagt, at 40% af Fortune 500 selskaber ikke længere vil eksistere, er det i virkeligheden en underdrivelse? På dette klubmøde vil vi fokusere på ledelse af innovation. Vi vil komme tættere på hvad virksomheder gør når de vil lede innovation bedre.

Program:

16.30

 

 

Info og praktik

v/ Kristian Lykkegaard Sørensen, formand

Kort opdatering fra faggruppen.

16.45

 

 

Innovationsledelse i virksomheder

v/ Erik W. Hallgren, PhD, Innovationskonsulent, Teknologisk institut

Innovation ser ud til at være kommet for at blive, selvom ordet har fået ry for at bruges til hvad-som-helst er det stadig højt på dagsordenen i de fleste virksomheder. Helt nye og ”anderledes” virksomheder som Airbnb og Taskrabbit vender selve forretningsmodellen på hovedet og giver mange grå hår på hovedet. Så hvordan kan man som eksisterende virksomhed drage nytte af det, og kan man hoppe med på vognen i et tempo der er til at overskue?

17.30

 

Pause

17.45

 

 

Emne

v/ Jesper Kring, Partner, Kring A/S

Er større virksomheder overhovedet i stand til at omstille sig til fremtidens krav? Og ønsker organisationen i virkeligheden reel forandring? Innovation skabes ikke af strategier – men af kultur. Er du i stand til at flytte dig fra en verden designet til at skabe vished til kunne navigere og kapitalisere i en verden af uvished og disruption? Jesper vil facilitere en debat om det.

18.45

 

 

Debat

Deltagerne reflekterer over de problemstillinger, der er dukket op.

19:00

 

 

Middag

Vi starter som vanligt middagen med at ”mærke pulsen i netværket”. Vi tager en tur bordet rundt, så alle kan fortælle i maks. ét minut om, hvad der sker i deres job lige nu. Ellers nydes middagen, hvor dagens indlæg drøftes og der er rig mulighed for networking.

Venlig hilsen

Kristian Lykkegaard Sørensen

Facilitator Tema: Kunstig intelligens

Netværksmøde Onsdag - d. 13-5-2015
Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

På dette klubmøde vil vi fokusere på hvad der ligger bag begrebet kunstig intelligens. Vi vil komme tættere på konkrete løsninger til at behandle de meget store datamængder som årligt lagres i vores nye digitale verden og få bud på hvor grænserne går.

Program:

16.30

 

 

Info og praktik

v/ Kristian Lykkegaard Sørensen, formand

Kort opdatering fra faggruppen og orientering om skiftet fra klub til netværk.

16.55

 

Big Data. Er vi på vejen mod kunstig intelligens der virker?

v/ Peter B. Lange, Executive IT-Architect, IBM

IBMsWatson projekt fortsætter med at sætte nye standarder for hvordan cognitive computering (Populært kaldet "kunstig intelligens") kan transformere f.eks. diagnosticering og behandling af kræftpatienter. Den cognitive teknologi finder også mange andre anvendelsesområder som helt nye former for selvbetjening i bankverden og nye måder at behandle komplekse skadesanmeldelser i forsikringsbranchen.

17.35

 

Pause

17.50

 

 

Grænser for brugen af kunstig intelligens

v/ Thomas Bolander, Associate Professor, Ph.D., Technical University of Denmark (DTU)

Kunstig intelligens handler om at skabe intelligente maskiner f.eks. førerløse biler, kommunikerende digitale personlige assistenter og selvlærende systemer. Samtidig er der dog en række ret grundlæggende menneskelige kompetencer, som vi ikke ved noget som helst om, hvordan vi kan efterligne på en computer. Spørgsmålet melder sig, om der er fundamentale grænser for hvad vi kan opnå med kunstig intelligens.

På den korte bane skal vi lære hvor kunstig intelligens har det største forretningsmæssige potentiale.

Det handler selvfølgelig om teknologiske muligheder og begrænsninger, men involverer også en række etiske og moralske dilemmaer.

Thomas Bolander vil diskutere og eksemplificere ovenstående spørgsmål, og blandt andet inddrage eksempler fra spilbranchen og brug af kunstig intelligens i computerspil.

18.45

 

 

Debat

Deltagerne reflekterer over de problemstillinger, der er dukket op.

19:00

 

 

Middag

Vi starter som vanligt middagen med at ”mærke pulsen i netværket”. Vi tager en tur bordet rundt, så alle kan fortælle i maks. ét minut om, hvad der sker i deres job lige nu. Ellers nydes middagen, hvor dagens indlæg drøftes og der er rig mulighed for networking.

Venlig hilsen

Kristian Lykkegaard Sørensen

Formand