Netværk:Test- og Projektledelse på Kundesiden

Netværket Test- og Projektledelse på Kundesiden fokuserer på de udfordringer der specifikt vedrører kundesiden af et eller flere større kommercielle projekter, hvor it udgør et væsentligt element. Vi udfordrer hinandens fremgangsmåder, deler best practices og war stories samt bringer nye perspektiver ind i rollen som den, der i sidste ende er ansvarlig for at brugerne får en løsning af den lovede kvalitet.

Netværkets overordnede fokus

 • Krav til leverandørens test og kvalitetssikring
 • Leverandørstyring og opfølgning
 • Kvalitetssikring af leverancer til og fra leverandøren
 • Inddragelse af forretningen i leverandørens opgaver (fx som product owner og i testopgaver)
 • Seniorbrugerrollen
 • Planlægning og afvikling af brugeraccepttest
 • Overdragelse til forretningen

Netværket er relevant for dig, hvis du

 • Arbejder for en kundevirksomhed, med ansvar for at designe og koordinere test- og kvalitetssikringsprocesser af leverancer.
 • Agerer modpart og medspiller for leverandøren omkring test og kvalitetssikring af leverancerne. Arbejder tæt sammen med forretningen om gennemførsel af brugeraccepttest.
 • Er ansvarlig for at udvikle metoder og anvise koncepter for gennemførsel af brugertest eller er forretningens rådgiver og/eller ansvarlig for organisering og ressourcesammensætning for gennemførelse af brugertest.
 • Er testleder eller projektleder med det operationelle ansvar for, at den bestilte løsning opfylder forretningens kvalitetsmæssige behov

Netværket faciliteres af en testleder med 10+ års erfaring med test- og projektledelse på kundesiden.

Lea Dall Zilmer er facilitator for netværket. Lea er en erfaren test-og projektleder, der de sidste 10+ år har siddet på kundesiden af en række store it-udviklingsprojekter og digitaliseringsprojekter. Lea har en fortid i den nuværende Digitaliseringsstyrelse, hvor hun var en del af Center for Offentlig Digitalisering, og har siden som konsulent i bl.a. Deloitte løst projekt- og testopgaver for en række statslige myndigheder og finansielle virksomheder. Lea er i dag ansat som testleder i Nationalbanken, hvor hun er en ansvarlig for planlægning og leverandørstyring af testen på en portefølje af forretningskritiske projekter.

Læs mere om Lea Dall Zilmer HER

Vær med fra starten og præg netværkets form

Er du med fra starten, har du mulighed for at præge rammerne og sætte dagsorden for netværket. Facilitator  Lea Dall Zilmer og flere talere sætter fokus på aktuelle emner, og til møderne er der både afsat tid til oplæg, diskussion og bordet rundt. 

Vi opstarter netværket, når vi har minimum 10 interesserede.