Meet & Inspire

Alle medlemmer af foreningen har gratis adgang til Meet & Inspire, vores faglige inspirationsarrangementer. Vi afholder mere end 80 arrangementer årligt - og rundt omkring i landet.

BEMÆRK: I 1. kvartal af 2021 afholdes alle Meet and Inspire arrangementer online. 

Arrangementerne omhandler emner af både teknisk og mere ledelsesorienteret karakter, hvor eksperter og praktikere deler ud af deres viden og erfaringer, ligesom der lægges op til debat og networking blandt deltagerne. Planlægningen sker i tæt samarbejde med fagråd, netværk, medlemmer og andre interesserede. Det sikrer høj faglig relevans og kvalitet.
  Projektværktøjer i en krisetid [Webinar]

  Meet & Inspire - Torsdag - d. 28-1-2021

  Projektværktøjer i en krisetid [Webinar]

  2020 blev et år som ingen glemmer, et år hvor alt og alle blev ramt af nedlukning og begrænsninger i forhold til måden vi arbejder sammen på. Om 2020 bliver husket for færre krav til projekter eller for færre nødvendige og tilstrækkelige projektværktøjer, må fremtiden vise. På dette webinar giver et hold af eksperter deres bud.

  Landbrugsarealer set fra rummet [Webinar]

  Meet & Inspire - Onsdag - d. 3-2-2021

  Landbrugsarealer set fra rummet [Webinar]

  Landbrugsstyrelsen har sat fuld fart på et stort paradigmeskift fra fysisk kontrol på stedet til kontrol fra rummet. I den satellitbaserede kontrol anvender vi tidsserieanalyser af satellitbilleder til at kontrollere, at landmanden overholder støttebetingelserne på deres marker. Formålet med skiftet er at overflødiggøre langt størstedelen af de kontrolbesøg, landmændene kender i dag. Men hvordan fungerer det i en stor IT drevet virksomhed?

  Intern kommunikation og digitale medier – hvordan brug af Enterprise Social Media kan støtte organisationen socialt og arbejdsmæssigt [Webinar]

  Meet & Inspire - Onsdag - d. 10-2-2021

  Intern kommunikation og digitale medier – hvordan brug af Enterprise Social Media kan støtte organisationen socialt og arbejdsmæssigt [Webinar]

  Digitale medier er allevegne og mange organisationer har også integreret sociale platforme i deres interne kommunikation. På dette webinar kigger vi ind i de muligheder og udfordringer som brug af Enterprise Social Media giver organisationer samt hvordan man med enkle overvejelser og midler kan gøre brug af de digitale platforme til at styrke relationer og kommunikationen mellem medarbejdere.

  IT-Indkøbshåndbogen: IT-indkøb nemt og enkelt [Webinar]

  Meet & Inspire - Tirsdag - d. 23-2-2021

  IT-Indkøbshåndbogen: IT-indkøb nemt og enkelt [Webinar]

  Hør om, hvordan Landbrugsstyrelsens IT-afdeling arbejder med at effektivisere og ensrette processen for nemt og enkelt IT-indkøb og udbud.

  Email bots med kunstig intelligens [Webinar] - NY DATO

  Meet & Inspire - Onsdag - d. 24-2-2021

  Email bots med kunstig intelligens [Webinar] - NY DATO

  Med AI kan e-mail bots lære at fordele e-mails forstå indhold og endda svare på mange af en virksomheds indkomne e-mails. På dette webinar viser vi hvordan.

  Når der går sport i digitalisering [København]

  Meet & Inspire - Torsdag - d. 25-3-2021

  Når der går sport i digitalisering [København]

  Hør hvordan Brøndby IF har gentænkt deres IT-landskab så det understøtter arbejdet med data og algoritmer og på tværs af organisationen skaber sportslig og kommerciel værdi.

Webinar FAQ
De oftest stillede spørgsmål som webinardeltager