TMap® Next/Suite Test

TMap® er den mest anerkendte testmetode globalt. Få kendskab til metoden og signalér din viden med en certificering i Next Test Engineer, Suite Test Engineer og Suite Test Master.

TMap® certificering byder på eksamener der tester en kandidats viden om TMap (Test Management Approach), som er blevet en standard i it-branchen for struktureret softwaretest. 

TMap® er baseret på Sogeti Busines Driven Test Management tilgang som er designet til at forbedre kontrollen over testprocessen. 

TMap® Suite / Next® certificering kan kombineres med enhver udviklingsmetode og ser på testprocessen fra planlægning til færdiggørelse. Bemærk - TMap Next® Test Engineer og Test Manager vil være tilgængelig indtil 1. maj 2017.

Læs mere om TMap®

Der er ingen sider der opfylder de valgte kriterier

Partnerkursus

Dette kursus er leveret af akkrediterede partnerer til DANSK IT.

Vores partnerer er godkendte kursusudbydere af DANSK IT og EXIN Holding.

Dermed lever partnerne op til høje kvalitetskrav ift. blandt andet ISO9001 og er underlagt overvågning og auditering som sikrer en høj kvalitet og standard.

Test og projektledelse på kundesiden

Netværk - Torsdag - d. 15-11-2018

Netværk:Test- og Projektledelse på Kundesiden

Netværket Test- og Projektledelse på Kundesiden fokuserer på de udfordringer der specifikt vedrører kundesiden af et eller flere større kommercielle projekter, hvor it udgør et væsentligt element. Vi udfordrer hinandens fremgangsmåder, deler best practices og war stories samt bringer nye perspektiver ind i rollen som den, der i sidste ende er ansvarlig for at brugerne får en løsning af den lovede kvalitet.