Styrk samarbejdet med Enneagrammet

Dette kursus udbydes kun som Kursus on Demand

 Kurset er bygget op omkring Enneagrammet og inddrager viden om hjernen. Kurset er for dig, som ønsker at arbejde med dig selv, er nysgerrig på, hvorfor dine medarbejdere, kolleger og ledere ikke altid agerer, som du forventer, og hvordan vi med vores forskelligheder sammen kan styrke relationer og samarbejde i teamet.  

Om kurset

Kurset er bygget op omkring Enneagrammet og inddrager viden om hjernen. Der tages udgangspunkt i hjerneforskning fra Daniel Siegel og Daniel Kahneman, der beskriver, hvordan hjernen fungerer bevidst og ubevidst. Denne viden overføres til Enneagrammet for at give dig forståelse for typernes egen virkelighed og forskellige adfærdsmønstre. Kurset er sammensat af nøje udvalgte workshops, som er udarbejdet i forbindelse med teamudviklingsprocessor i store danske virksomheder med positiv og synlig effekt på arbejdstrivsel og resultater. Gennem øvelser og teori implementerer underviserne, hvordan du støtter og opmuntrer forskellige typer til at tage ansvar og dermed styrke din egen og andres udvikling samtidig med, at du styrker samarbejdet i teamet. På kurset bliver der brugt visuelle og kreative elementer, som skaber humor og lethed i processen. Du bliver udrustet med en praktisk værktøjskasse, som du efter kan tage med hjem og bruge i hverdagen.

 DU FÅR:

 • Øvelser gennem hele kurset, hvor du lærer at implementere teorien
 • Et gennemarbejdet kursusmateriale med hjem, så du altid kan få frisket din viden op
 • En tilstandsmodel, så du vil være i stand til at sætte din egen og andres tilstand op
 • Efterfølgende 30 min. GRATIS individuel opfølgning over telefon/skype
 • Bogen ”Enneagrammets visdom” af Don Richard Riso og Russ Hudson

Program

DAG 1

Vi udforsker hjernens snørklede kroge for at finde svar på, hvem vi er som mennesker, og hvorfor vi gør, som vi gør. Med den viden bevæger vi os ind i Ennegrammet og får indsigt i, hvordan det hænger sammen med vores personlighedstyper, og hvordan vi reagerer, når vi bliver konfronteret eller møder forskellige udfordringer. Vi bevæger os både på det individuelle plan - hvordan vi som typer har mange fælles træk, og hvad det betyder for vores relation til hinanden. Vi løfter hemmeligheden for det mest kraftfulde redskab til, hvordan du i enhver situation altid kan stå fast i dig selv uden at blive påvirket af udefrakommende forstyrrelser.

 • Hjernens vigtigste funktion og hvordan vi definerer os selv
 • Stå fast i dig selv med tilstandsmodellen
 • Enneagrammets ni typer
 • Enneagrammets triader med beskrivelse af teamdynamikker
 • Øvelser

DAG 2

Det er ikke, hvad du siger, men hvad modtageren hører som tæller! Vores forskellige typer, baggrunde, kultur og sprogbrug blandt medarbejdere skaber ofte udfordringer i den daglige kommunikation. Vi introducerer og træner dig i at bruge redskaberne i den kraftfulde kommunikation. Når vi får indsigt i hinandens forskelligheder, og forstår hvorfor vi gør, som vi gør, kan vi tilpasse/matche vores kommunikation. Det giver større effekt, så vi ikke føler os truet men imødekommet, fordi vi slapper af og paraderne er nede. Når vi lærer at kommunikere personligt og ansvarligt vil vi opdage, hvor meget indflydelse vi kan få, og hvordan det vil påvirke resultater og trivsel i en positiv retning.

 • Kraftfuld kommunikation – fra begrænset til kraftfuld kommunikation
 • Enneagrammets og de ni typers måde at kommunikere på, samarbejde og hvordan de udvikler sig sammen
 • Øvelser

Udbytte

 • Du får indsigt i og forståelse for, hvilke strategier vi hver især anvender i vores interaktion med hinanden
 • Du lærer, at de andres reaktioner ikke nødvendigvis handler om dig, men er et udtryk for deres egen måde at opleve verden på
 • Du lærer at drage nytte af forskellighedernes energier, fremfor at lade dem skabe irritationer og misforståelser
 • Du lærer at forstå hjernens automatiske forsvarssystem
 • Du får indsigt i, hvordan hjernen påvirker vores adfærd med udgangspunkt i Enneagrammets ni forskellige overlevelsesstrategier
 • Du får kendskab til Enneagram typernes energier, og hvordan typernes forskelligheder kan styrke samarbejdet i et team eller en gruppe
 • Du bliver bevidst om, hvordan du stopper op og gør noget andet, end du plejer
 • Du får indsigt i dig selv og de udfordringer du møder i livet
 • Du får forståelse for og indsigt i, hvordan typerne reagerer under pres og hvorforDu lærer at udtrykke, hvad du har brug for
 • Du lærer vigtigheden af at holde daglige pauser, som giver dig mere overskud og energi

Målgruppe

Du er nysgerrig på dig selv og andre. Du ønsker at have indflydelse på din egen hverdag og at bidrage til at alle i teamet trives. Du kan være medarbejder, projektleder, teamleder, mellemleder, afdelingsleder eller leder i din egen virksomhed, hvor du leder mange eller få medarbejdere. Du er en del af et team og trives generelt godt i din hverdag, men nogen gange er det som om, at I slet ikke forstår hinanden, at I grupperer jer og bruger unødig tid på misforståelser, fordi I ikke forstår hinandens forskellig adfærd. Det oplever du, kan blive til stor irritation for alle og ikke mindst dig selv.

Undervisere 

Lene Fischermann, stifter af Tuning8 People

 

Lene er en ICF certificeret coach og teamcoach og workshops- og foredragsholder. Hun er uddannet i henhold til ICF som certificeret NLP Practioner Master og certificeret Mindjuice Master coach i teamcoaching, kraftfuld kommunikation og i Enneagrammet. Hun er desuden uddannet konfliktcoach og mægler samt Mindfulness Practioner. Med mange års ledelseserfaring indenfor B2B salg, marketing, kommunikation og PR er Lene efterspurgt i erhvervslivet af ledere, som ønsker coaching og sparring i såvel lederskab som i forretningsudvikling.

Ayse Turan, Partner hos Tuning8 People

 

Ayse er udddannet cand.merc.HRM fra CBS og ICF certificeret Mindjuice Master coach i teamcoaching, kraftfuld kommunikation og i Enneagrammet. Hun har stor erfaring fra den private såvel som den offentlige sektor indenfor HR, beskæftigelse, projekter og team-og ledelsesudvikling. Hun har med stor succes været tilknyttet virksomheder over en længere periode, hvor hun på sin egen stille og rolige facon implementerer nye tiltag og strukturer.

 

    

Kender du det, at:
• nogle typer kræver mere opmærksomhed?
• dit budskab bliver opfattet forskelligt?
• nogle er sværere at kommunikere med end andre?
• du ikke får kommunikeret klart og tydeligt?
• det ville være meget lettere, hvis alle bare var som dig?
• du bliver provokeret af andre folks holdninger?
• I altid løber ind i de samme udfordringer i teamet?
• du føler at nogle er for direkte, andre for stille og andre føjer?
• nogen taler meget mere end andre og det sjovt nok altid er de samme?
• du lader dine følelser tage over og får sagt og gjort nogle ting, som du fortryder?
• du bebrejder dig selv og andre?
• du føler, at du aldrig har tid nok?
• du lader din hverdag styre af andre?
• du brokker dig over dit arbejde hjemme, men får ikke meldt klart ud på jobbet?
• du føler, at I arbejder i hver jeres retning uden fælles retning?

KORT OM ENNEAGRAMMET
Enneagrammet er en 2500 år gammel visdomstradition, som indeholder moderne udviklingspsykologier. Enneagrammet beskriver ni typer på højt, mellem og lavt niveau og er et effektivt redskab til indsigt og selvindsigt, fordi det beskriver udviklingsvejene for hver enkel type. Enneagrammet beskriver ikke, hvem du er, men hvad du gør. Du er langt mere end en type. Når vi åbner op for Enneagrammets visdom, åbner vi op for din personlige boks. På den måde vil du frit kigge ud og ind til otte helt unikke typer, som med hver deres forskelligheder, giver dig adgang til helt nye indsigter.