DORA

På dette kursus hjælper vi jer med et overblik over, hvordan I bliver klar til at overholde de nye krav i DORA forordningen. Kurset er relevant for alle i virksomheden der bliver berørt af forordningen. 

Efter kurset har I: 

 • et overblik over de juridiske krav som DORA-forordningen stiller
 • et overblik over den forventede betydning af delegerede retsakter
 • et overblik over samspillet med dansk regulering
 • en forståelse for hvad kravene i DORA indebærer i praksis, med eksempler fra hverdagen 
 • en forståelse af, hvordan udfordringer forbundet med DORA potentielt kan håndteres.  

Om kurset

DORA-forordningen stiller en række nye krav til finansielle virksomheder. Der kommer bl.a. væsentlige ændringer til kravene til håndtering af outsourcing- og tredjeparts-leverandører, cybersikkerhed og risikostyring.  På kurset får du et overblik over de krav som DORA-forordningen stiller til din virksomhed, så du bliver bedre i stand til at kombinere de juridiske og tekniske krav som forordningen stiller og derfor bedre er i stand til at håndtere kravene på tværs af organisationen. 

Kurset består af dialogbaserede oplæg, samt workshops, der dykker ned i de enkelte områder og udfordringer.

 • Introduktion til DORA forordningen - en tværfaglig introduktion der gør det muligt at se hvordan Jura, compliance og IT spiller sammen
 • DORA i sammenhæng med anden lovgivning - herunder NIS2
 • DORA i forhold til outsourcing og third party risk management
 • Hvilke krav stiller DORA-forordningen, og hvor findes de største udfordringer ofte?
 • Projektorganisationen
 • Implementering
 • Etablering af kontroller/ årshjul mv. 

Undervisere

Hvad indebærer et virksomhedskursus