Løsningsarkitekt

Beskrivelse

Løsningsarkitekten er ansvarlig for at gennemføre den løsning som er blevet beskrevet af de andre arkitektroller, det kan være inden for teknologi, applikation, informations eller databaseområde, og i sjældnere tilfælde i forbindelse med hele organisations forandringer. Løsningsarkitektens arbejdsområde omfatter ansvar for review af det design der er af applikationer og it-infrastrukturer, samt sammenhænge mellem dem, og gennemførelse af den løsning som er designet.

Løsningsarkitekten er ofte engageret i forbindelse med moderniseringsprojekter, hvor han er ansvarlig for sammen med projektlederen, at sikre at den løsning der er designet, bliver ført ud i livet til aftalt tid og kvalitet.

Løsningsarkitekten arbejder tæt sammen med de andre arkitekter for at sikre et arkitekturdesign, der lever op til de funktionelle som non-funktionelle krav som forretningen stiller, og for at sikre at de løsninger der implementeres passer ind i den besluttede enterprise arkitektur.

En løsningsarkitekt vil typisk komme fra at have været specialist inden for et eller flere produkt- eller applikationsområder, f.eks. applikationsudvikling, netværksudstyr, servere eller design/implementering, og måske besidde en eller flere certifikationer. I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af medarbejdere med titler som f.eks. solutionarkitekt eller it-arkitekt.

 

Kompetenceprofil

Kompetence Profil Loesningsarkitekt 


Gode råd

På dansk ses ofte anvendt ”it-arkitekt”, men det er en noget upræcis betegnelse. Løsningsarkitekten kaldes ofte på engelsk ”solution architect” og ”system architect”. 

Løsningsarkitekten benytter i sær de dele af de tværoffentlige metoder og værktøjer på digitaliser.dk og Dansk IT Architecture Competence Framework, som har fokus på tekniske standarder og projekter med forandring af applikationer eller infrastruktur.

 

Sidst opdateret 2020-12-23 Advisoryboardet for Dansk IT Arkitektur Certificering.