Informationsarkitekt

Beskrivelse

Informationsarkitekten er ansvarlig for modellering af de data og informationer, der anvendes. 

Informationsarkitektens primære fokus er information. Igennem et tæt samarbejde med forretningsarkitekten og applikationsarkitekten, sørger han/hun for at data modelleres og anvendes konsistent på tværs af virksomheden.

I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af medarbejdere med mange forskellige titler, fx informationsmedarbejder, bibliotekar, redaktør, specialkonsulent, mv. men det kan også være specialister med alle mulige andre titler. Det kan være folk fra forretningen eller udviklere der kommer fra it-afdelingen. Det karakteristiske er evnen til at kombinere en forretningsmæssig domæneviden med kompetencen til at definere og modellere  begreber, termer, indholdskategorier mv.

Informationsarkitekten har stor erfaring indenfor logisk og fysisk databasemodellering, normalformer osv.

Informationsarkitekten kan have erfaring som databaseadministrator, og således have en mere teknisk databasebaggrund. Informationsarkitekten har også erfaring indenfor tildeling af adgangsrettigheder (beskyttelse af data).


Kompetenceprofil

Kompetence Profil Informationsarkitekt

 

Gode råd

I praksis vil informationsarkitekter være opdelt i to grupper:

  • Stærk indenfor objektorienteret modellering og logisk datamodellering.
  • Specialist i fysisk datamodellering og databaseadministrator.

Hav derfor med i overvejelserne at en informationsarkitekt ikke nødvendigvis skal kunne være stærk på begge områder, når kompetencerne planlægges.

Informationsarkitekten vil benytte de fællesoffentlige metoder og værktøjer med særligt fokus på FDA -datastandarder i sit arbejde.

 

Sidst opdateret 2020-12-23 Advisoryboardet for Dansk IT Arkitektur Certificering.