Forretningsarkitekt

Beskrivelse

Forretningsarkitekten er ansvarlig for forretningsmodellering og kan arbejde med forretningsstrategier og – processer. Forretningsarkitekten arbejder typisk med teknikker som BPMN til at modellere processer og forretningstjenester.

Vedkommende har ofte et godt kendskab til et forretningsområde – f.eks. socialområdet eller mere specifikt pension – og er ansvarlig for at kunne tilvejebringe grundlag for at træffe beslutninger, der vedrører virksomhedens strategi og arkitektur og som sikrer at systemer har sammenhæng på tværs (således at man undgår ”siloer”). Forretningsarkitekten forstår at betragte forretningens område som en helhed, således at tværgående hensyn indarbejdes og prioriteres.

Derudover kan forretningsarkitekten have et helt detaljeret kendskab til et eller flere specifikke områder – og altså være en egentlig fagekspert og have forvaltningserfaring.

Forretningsarkitekten deltager bl.a. i dialog med forretningsenhederne om mulighederne for at it-understøtte forretningen og yder støtte til de forretningsmæssige systemejere.

I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af erfarne medarbejdere med titler som projektleder, chefkonsulent eller specialkonsulent, men det kan også være specialister med alle mulige andre titler, som f.eks. it-forretningskonsulent. Det karakteristiske er evnen til at kombinere en domæneviden med kompetencen til at definere og modellere processer, tjenester, begreber mv.


Kompetenceprofil

Kompetence Profil Forretningsarkitekt

 

Gode råd

Rollen skal ikke forveksles med en fagekspert; en fagekspert er endnu dybere indenfor sit område (f.eks. specialkonsulent indenfor et område), og til gengæld ikke så bred.

Forretningsarkitekten benytter de fællesoffentlige metoder og værktøjer som med særligt fokus på procesmodellering og i forretningsobjekter/begreber i relation til FDA datastandarder.


Sidst opdateret 2020-12-23 Advisoryboardet for Dansk IT Arkitektur Certificering.