Enterprise arkitekt

Beskrivelse

Enterprise arkitektens ansvar er udviklingen af en Enterprise arkitektur, forankring af denne i virksomhedens ledelse og sørge for at denne blive fulgt i praksis. 

Enterprise arkitekten arbejder proaktivt og med en planlægningshorisont 2-4 år ud i fremtiden, hvor virksomhedens forretningsstrategi påvirker enterprise arkitektur. 

Enterprise arkitekten deltager typisk i virksomhedens it-governance processer, og har et medansvar for at virksomhedens it-budget investeres optimalt.

I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af erfarne medarbejdere med titler som digitaliseringschef, it-chef, chefkonsulent, specialkonsulent, konsulent eller måske projektchef, projektleder.

I forhold til udvikling af enterprise arkitekturen er det vigtigt at bemærke, at til forskel fra de øvrige arkitektroller, der leverer faglig kompetence når påkrævet, er enterprise arkitekten i høj grad proaktiv. Det betyder ikke at de andre arkitektroller udelukkende er reaktive, men enterprise arkitekten uddelegerer ansvaret for udvikling af enterprise arkitekturen til de andre arkitekter. Enterprise arkitekten har ansvaret for enterprise arkitekturen, og sikrer at koordineringen af kompetencer finder sted. Eksempelvis sikrer enterprise arkitekten at teknologi- og informationsaspekter af applikationsarkitekturen er passende belyst, enten ved selv at bidrage med den nødvendige viden, eller ved at få inddraget de relevante kompetencer. Enterprise arkitekten skal ikke vide alt, men skal have overblikket til at vide hvilke kompetencer der skal inddrages i givne situationer.


Enterprise arkitekten skal sikre at der eksisterer passende processer og kommunikation omkring enterprise arkitekturen.


Kompetenceprofil

 Kompetence Profil Enterprise Arkitekt

Gode råd

Enterprise arkitekten kan være chefarkitekt eller have baggrund i strategi og forretningsudvikling. Afgørende er at enterprise arkitekten har indflydelse på virksomhedens beslutninger og taler både forretningssprog og teknikersprog. Enterprise arkitekten har ansvar for at koordinere arbejdet i de forskellige processer.

EA arkitekten er ofte fastansat i organisationen, dette kan sikre en kontinuitet i enterprise arkitekturarbejdet.

Enterprise arkitekten benytter alle de tværoffentlige metoder og værktøjer i sit arbejde - eksempelvis digitaliser.dk, FDA.dk og Dansk IT Architecture Competence Framework.

Der findes en række forskellige muligheder for certificering både i Danmark og internationalt, f.eks. i metoder fra Open Group og Carnegie Mellon. Hvis du ønsker det vil de fleste danske certificeringsudbydere også kunne tilbyde en introduktion eller mapning til FDA. Der er desuden flere danske konsulenthuse der tilbyder introduktion til FDA. Er du certificeret i den ene eller anden metode vil det være relativt nemt at overskue FDA.


Sidst opdateret 2020-12-23 Advisoryboardet for Dansk IT Arkitektur Certificering.