Program

09.00 – 09.30

Introduktion til D17 og kontraktens relevans – hvad skal en standardkontrakt for drift og infrastrukturydelser kunne håndtere i 2022? 
Med udgangspunkt i den nye version af D17 og nyskabelserne heri drøfter indlægget, hvad en standardaftale for drift og infrastrukturydelser skal kunne håndtere, og hvad cloududviklingen i det hele taget betyder for it-kontraktretten 
v. Henrik Udsen, professor, Københavns Universitet og medlem af Dansk IT's IT-Jura fagråd

Kl. 09.30 – 10.30

D17 v4 introduceres med fokus på nyskabelserne – cloudunderleverancer og en række andre forhold 
Version 4 er den hidtil mest gennemgribende opdatering af D17, og som en af de væsentligste nyskabelser, understøtter kontrakten nu også brugen af public cloud ydelser som en del af de services der skal leveres under kontrakten. Anvendelsesområdet for D17 udvides derved markant. D17 er endvidere opdateret på en række andre væsentlige områder, herunder reguleringen af ansvar og opgaver omkring kundens tredjeparts-kontrakter, adressering af kravene til IT-sikkerhed og tilgangen til håndteringen af overdragelsesplaner og ophørsbistand.
v. arbejdsgruppens repræsentanter fra DIT og IT Branchen

Kl. 10.30 – 11.15

Indlæg om IT-sikkerhed og emnets relevans i forhold til de øgede trusler om cyberattacks

IT-sikkerhed har fået øget attention i D17 v4. Med afsæt i D17 gennemgås handlingsmønstret i forbindelse med et sikkerhedsbrud, herunder de juridiske opgaver der ligger i handlingsplanen.
v. Thomas Kristmar, Director, PwC og medlem af Dansk IT's fagrådet for informationssikkerhed.

Kl. 11.15 –12.00
Netværk og erfaringsudveksling


IT-Branchen, Danske IT-Advokater og Dansk IT er vært ved arrangementet og der vil være en sandwich til frokost.

Afholdes hos
Dansk IT
Vermundsgade 38, indgang C
2100 København Ø