Få første bud på en cloud-regulering i danske driftskontrakter


IT-Branchen, Danske It-Advokater og Dansk IT inviterer til launchmøde den 10. maj 2022 i forbindelse med frigivelsen af D17 version 4. 

Se optagelserne fra lanceringen her.


D17 har for længst vundet indpas som en accepteret branchenorm som kontrakt. D17’s anvendelsesområde er standardiseret IT-drift i feltet mellem cloud/SaaS og ”fuld outsourcing” (EaaS). Arbejdsgruppen bag D17 arbejder løbende på at opdatere D17, og den 10. maj 2022 frigives version 4 af D17.

Version 4 er den hidtil mest gennemgribende opdatering af kontrakten, og som en af de væsentligste nyskabelser, understøtter D17 nu også brugen af Public Cloud ydelser som en del af de services der skal leveres under kontrakten. Anvendelsesområdet for D17 udvides derved markant.

Herudover er D17 opdateret på en række andre væsentlige områder, eksempelvis;

  • Reguleringen af ansvar og opgaver omkring kundens tredjepartskontrakter
  • Adressering af kravene til IT-sikkerhed
  • Tilgangen til håndteringen af overdragelsesplaner og ophørsbistand
  • Introduktion og regulering af Kritiske Servicemål
  • “Fix and deliver first, settle later”
  • Ansvarsregulering ved persondatakrænkelser

Det har fortsat været en afgørende præmis for arbejdet, at IT-Branchen, Danske IT-Advokater og Dansk IT at kontrakten har karakter af et agreed document, og at den derfor fortsat udtrykker en markedsstandard på området. Formålet med denne introduktion er at give deltagerne et overblik over nyskabelserne og give et indblik i motiverne bag den valgte formuleringer og løsninger på de reguleringstemaer som er ændret i den nye version.