IT Challenges 2013

DANSK IT byder, for sjette år i træk, velkommen til årets IT Challenges-konference med blandt andre Thomas H. Davenport, Visiting Professor, Harvard Business School som keynote. IT Challenges er det årlige mødested for danske CIO's, it-direktører og it-ansvarlige. Her kan du pleje dit netværk, udfordre vanetænkningen og få inspiration til, hvordan du kommer på forkant med de strategiske udfordringer i 2013.


Program

08.30 Registrering og morgenmad
09.00 Velkomst
v. ordstyrer
09.10 Keynote – How do IT and the business work together at Maersk?
v. Jakob Stausholm, CFO og Robin Johnson, CIO, Maersk Line

Chief Transformation Officer Jakob Stausholm and Chief Information Officer Robin Johnson describe the synergies between IT and the business at Maersk, what business partnering entails, and how to successfully manage this relationship. Further, they will discuss the importance of running IT as a business, and how they see IT as central to the future success of Maersk.

10.10 Kaffepause  

10.25

Arla Foods' it-sourcing strategi
v. Torben Fabrin, CIO, Senior Vice President, Arla

Arla Foods har siden 2006 haft it outsourcet til én hovedleverandør. I forbindelse med udløb af eksisterende kontrakt i 2013 og dermed behov for forlængelse/fornyelse valgte Arla at gå i udbud og i den forbindelse åbne op for et multivendor setup. I skrivende stund er nogle del-aftaler faldet på plads, og ved konferencens afholdelse 26. februar er alle kontrakter på plads, og Arla står midt i transitionen til nyt setup. Torben Fabrin vil fortælle om de overvejelser, der lå bag den justerede it sourcing strategi. Endvidere vil han fortælle om udbudsprocessen, herunder den grundige forberedelse og rettidige gennemførsel samt udfordringer undervejs. Torben vil ligeledes komme med sit bud på 'lessons learned'.


11.10

Multisourcing strategi minimerer omkostningerne men bevarer kontrollen
v. Michael Moesgaard, CIO, DONG

Hos DONG Energy har it-strategien siden fusionen i 2006 været baseret på multisourcing. Som udgangspunkt er alle sourcing metoder relevante: Egne medarbejdere, konsulenter, outsourcing, offshoring, cloud osv. I indlægget forklares baggrunden for strategien samt den konkrete udmøntning og erfarede udfordringer. Specifikt gennemgås forløbet omkring etablering af leverancecentre i Kuala Lumpur og Malaysia, hvordan der reduceres og spares på konsulentforbruget og planerne for cloud på infrastrukturområdet. Ingen sourcing-metode er hellig, men besluttes for de enkelte services baseret på en business case.


11.55

Why the CIO will need to know more about the role and impact of social media
v. Ravi Vatrapu, Professor, Institut for IT-ledelse, CBS

“Social Business” refers to the utilization of online social channels to conduct business. This paper situates the notion of social business in the relevant macro trends in technology, business, and society and discusses the three critical aspects of social business: social business engagement, social media analytics, and social media management. Social media engagement concerns the organization’s strategic use of social media channels to interact with its internal and external stakeholders for purposes ranging from knowledge management to corporate social responsibility and marketing.

12.40 Frokost

13.40

CIO'ens hverdag - hvordan klarer du ...?
v. René Munk-Nissen, CIO, Coop og Peter Schleidt, Vicedirektør, Danske Bank

Ordstyrer, Niels Bjørn-Andersen, interviewer to af Danmarks top it-direktører, René Munk-Nissen, CIO, Coop og Peter Schleidt, Vicedirektør, Danske Bank. Formålet er at give 'the inside story' om it-chefens udfordringer og hvorledes de tackler de meget forskellige typer af udfordringer.

14.25 Challenges for the new CIO
v. Arne Andersen, Senior Vice President, SAP AG

What are the mega trends in the market and the key challenges for the new CIO. How can the CIO react to these trends and challenges to become successful and to support the objectives of the business?
15.10 Eftermiddagspause med kaffe og kage

15.40

Big Data vs. Small Data Analytics
Virtuelt oplæg direkte fra USA v. Thomas H. Davenport, Visiting Professor, Harvard Business School

Many companies and observers are excited about the possibility of competitive advantage from analytics on "big data," but many don’t understand the differences between big and small data analytics. In this session, Tom Davenport will describe the concept of big data and what organizations are attempting to accomplish with it, and the role of the data scientist in extracting value from big data. Several leading examples of companies—established and startup—that are aggressively pursuing big data will be presented. Davenport will then describe how big data differs from previous approaches to analytics and data management on small data. Finally, he'll address some of the key factors that big and small data analytics have in common.

16.40
Afslutning
v. ordstyrer
16.45 Let middag

17.30

Headhunterens bud på 2013 kravene til CIO profilen
v. Susanne Becker Mikkelsen, Partner, Flensby & Partners

Få headhunterens bud på hvad der står på CEO'ens agenda samt hvordan it-direktører og chefer kan trænge igennem på direktionsniveau. En mission som bl.a. kræver en styrket lederprofil samt en stærk og holistisk forretningsforståelse og -adfærd. Susanne Becker Mikkelsen er partner i executive search firmaet Flensby & Partners og har arbejdet i toplederfunktioner samt med headhunting af topledere i mere end 8 år. 

18:00 Forfriskninger og networking
18:30 Tak for denne gang!

Sponsorer: